Signalement: Princesse der rederijkersSignalement: Princesse der rederijkers

 

Het werk van Anna Bijns (1493-1575) is de afgelopen decennia regelmatig onderzocht. Vaak werd geconcludeerd dat het zich kenmerkte door een grote, vrouwelijke, emotionaliteit en een anti-reformatorische houding. Hoewel meeslepend, zouden haar refreinen maar weinig argumentatieve waarde bezitten. In  Princesse der rederijkers toont Judith Keßler dat dit beeld niet klopt. Met behulp van een nieuwe methode waarbinnen klassiek letterkundig onderzoek wordt gecombineerd met argumentatietheorie, laat ze zien dat Anna Bijns wel degelijk gebruik maakte van diverse argumentatiestrategieën.

Princesse der rederijkers. Het oeuvre van Anna Bijns. Argumentatieanalyse-structuuranalyse-beeldvorming
Judith Keßler
Middeleeuwse studies en bronnen CXLV
Judith Keßler & Uitgeverij Verloren
2013
336 pagina’s
ISBN: 978-90-8704-347-6 

Signalement: Traditionele verhalen en revolutionaire vertellingen. Tegendraadse elementen in het werk van Geertruide Toussaint.Signalement:Traditionele verhalen en revolutionaire vertellingen. Tegendraadse elementen in het werk van Geertruide Toussaint.

Geertruida Bosboom Toussaint staat bekend als een auteur die zich in de negentiende eeuw een plaats in de literaire wereld veroverde vanwege haar talent, haar contacten en haar ‘mannelijke’ manier van schrijven. Dit beeld is echter vooral gebaseerd op 19e-eeuwse kritiek. In Traditionele verhalen en revolutionaire vertellingen deconstrueert Annemarie Doornbos vanuit het hedendaags historisme de teksten van Bosboom-Toussaint. Op deze manier toont ze aan dat Bosboom-Toussaint zich in haar literaire werk verzette tegen de contemporaine cultuur.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Annemarie Doornbos
Hilversum Literatoren 2013
ISBN: 9789087043278
316 pagina’s 

Signalement: Strijd! Polemiek en conflict in de Nederlandse letteren.Signalement: Strijd! Polemiek en conflict in de Nederlandse letteren.

Ter gelegenheid van het afscheid van Jaap Goedegebuure als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de universiteit Leiden verscheen de bundel Strijd! Polemiek en conflict in de Nederlandse letteren. De verschillende vormen van strijd en conflict in de Nederlandse letterkunde worden belicht in dertig bijdragen. De bundel bevat 26 beschouwingen van wetenschappers, die de periode van middeleeuwen tot 21e– eeuw onder de loep nemen. Daarnaast is er ruimte voor drie gedichten en een verhaal, geschreven door Maria van Daalen, Willem Jan Otten, Anton Korteweg en Oek de Jong.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Strijd! Polemiek en conflict in de Nederlandse letteren.
Onder redactie van Suzanne Fagel, Eep Francken, Rick Honings
Leiden University Press 2012
ISBN: 9789087281687
239 pagina’s 

Signalement: Beatrijs de wereld inSignalement Beatrijs de wereld in

In het onderzoeksproject Beatrijs Internationaal werkt een honderdtal onderzoekers uit verschillende disciplines samen. Zij houden zich bezig met de internationale verspreiding en receptie van de Beatrijs. In Beatrijs de wereld in laten verschillende auteurs zien hoe een literaire tekst uit een betrekkelijk klein taalgebied als het Nederlandse zowel daarbinnen als daarbuiten kan circuleren in de loop van de tijd. De bundel beoogt een bijdrage te leveren aan de geschiedschrijving over de export en verspreiding van Nederlandse literatuur.

Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal.
Lage Landen Studies 6
Ton van Kalmthout, Orsolya Réthelyi, Remco Sleiderink
Academia Press, 2013 

Signalement: Schrijven in commissieSignalement: Schrijven in commissie

In 1459 begon de Brusselse kanunnikes Maria van Pee de preken van haar biechtvader Jan Storm uit het hoofd op te schrijven. Hiermee stond ze aan het begin van een traditie in het klooster van Jericho. Eeuwenlang hebben daar zusters de conventspreken opgetekend. In Schrijven in commissie analyseert Patricia Stoop de manier waarop de zusters te werk gingen bij het noteren van de preken. Ze laat zien dat de prekencollecties het resultaat zijn van een collectief schrijverschap.

Patricia Stoop
Schrijven in commissie. De zusters uit het Brusselse klooster Jericho en de preken van hun biechtvaders (ca. 1456-1510).
Hilversum,2013
ISBN: 978-90-8704-195-3
495 pag. 

Signalement: Huisbeelden in de moderne Nederlandstalige poëzieSignalement: Huisbeelden in de moderne Nederlandstalige poëzie

Het onderwerp ‘huis’ speelt in veel poëzie een rol. In Huisbeelden in de moderne Nederlandstalige poëzie onderzoekt Irena Barbara Kalla niet alleen hoe de houding ten opzichte van het huis de afgelopen decennia is veranderd, maar ook hoe deze verandering verbonden is met de literaire en buitenliteraire context en de poëticale opvattingen van dichters. Daarnaast vindt een uitvoerigere analyse van een aantal dichters plaats, aan de hand van de blending theory.

Irena Barbara Kalla
Lage Landen Studies, 4
Gent: Academia Press,2012
380p. 

Signalement: God (1000 – 1300) en andere essays over literaire aspecten van het christendomSignalement: God (1000 – 1300) en andere essays over literaire aspecten van het christendom

Ten tijde van het vroege christendom bestond een spanning tussen de losse, literaire taal van de Bijbel en de vaste genres van de antieke retorica. In de essaybundel God (1000-1300) onderzoekt Burcht Pranger dit spanningsveld. Aan de hand van bekende auteurs als Augustinus en Gregorius de Grote laat hij de moderne lezer zien hoe deze, door methodisch te werk te gaan, het literaire gehalte van oude religieuze teksten op waarde kan schatten.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Burcht Pranger
God (1000 – 1300) en andere essays over literaire aspecten van het christendom
Middeleeuwse Studies en Bronnen CXLII
Hilversum: Verloren, 2013
ISBN: 978-90-8704-322-3
Pagina’s: 190 

Signalement: Christina Martha. Oosters romantisch historisch tafereelSignalement: Christina Martha. Oosters romantisch historisch tafereel

In 1817 maakte de marinier en schrijver van reisverhalen, Maurits Ver Huell de grote opstand van de Molukken mee, wat hem inspireerde tot het schrijven van Christina Martha. Oosters romantisch historisch tafereel. Dit verhaal, waarin de historische Christina Martha haar vader vergezelt als wapendraagster, is het enige werk van Ver Huell dat hij heeft gekenschetst als ‘een werk van de verbeelding’. Lange tijd bleef dit ongepubliceerde verhaal onopgemerkt, tot het werd herontdekt in het Gelders Archief. Hans Straver vult het aan met hoofdstukken over de betekenis van Christina Maria in het huidige Indonesië en een levensschets van Maurits Ver Huell.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Q.M.R. Ver Huell
Christina Martha. Oosters romantisch historisch tafereel
Bezorgd en toegelicht door Hans Straver
Hilversum: Verloren, 2013
ISBN: 978-90-8704-342-1
Pagina’s: 140 

Signalement: De reis van Sint BrandaanSignalement: De reis van Sint Brandaan

De Reis van Sint Brandaan behoort tot de bekendste werken uit de Middelnederlandse letterkunde. Niet alleen in de Nederlandstalige letterkunde heeft het twaalfde-eeuwse verhaal zijn sporen nagelaten; er zijn ook versies in het Latijn, Frans en Duits overgeleverd. De reis van Sint Brandaan bevat vertalingen van deze Latijnse, Franse en Duitse versies, een editie van de Middelnederlandse tekst uit het Comburgse handschrift en een hertaling van deze.

De reis van Sint Brandaan. Kritische editie van de Middelnederlandse tekst naar het Comburgse handschrift, met vertalingen van de Middelnederlandse en Middelhoogduitse Reis-versie en van de Oudfranse en Middelnederlandse Navigatio-versie.
Ludo Jongen, Julia Szirmai, Johan H. Winkelman
Uitgeverij Verloren, 2013
ISBN: 978-90-8704-137-3
Pagina’s: 256 

Signalement: Verzet tegen NapoleonSignalement: Verzet tegen Napoleon

Lang is gedacht dat het Nederlandse volk de Franse bezetting aan het begin van de negentiende eeuw zonder verzet onderging. Volgens Verzet tegen Napoleon  van Lotte Jensen is niets minder waar. Tientallen schrijvers hebben hun stem laten horen tegen het Franse gezag en zijn in de bres gesprongen voor het vaderland. Zo kon juist tijdens de bezetting het beeld van de ideale Nederlander ontstaan.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Uitgeverij Vantilt, 2013
ISBN: 978 94 6004 125 9
222 pagina’s