Signalement: Uit de marge

In Uit de marge buigen 29 letterkundigen, historici, filosofen en een jurist zich over fenomenen in de kantlijn van de cultuurgeschiedenis: van Olympische kunstspelen tot een zombie-serial, van negentiende-eeuwse dagbladfeuilletons tot naoorlogse paperbackreeksen, van lesbische romanpersonages tot toneelschuwende gemeentebestuurders en van krantencolumns tot Sinterklaasgedichten. Leidmotieven zijn de spanning tussen high, middle en lowbrow, de argwaan jegens bestsellers, het grillige verloop van reputaties en de tijdloosheid van de culturele omnivoor. De bijdragen zijn geïnspireerd door Erica van Bovens pleidooi voor onderzoek naar populaire cultuuruitingen en vormen samen een kleine geschiedenis van de smaak van het brede publiek.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Uit de marge. Kanttekeningen bij de cultuurhistorische canon
Lizet Duyvendak en Jan Oosterholt (red.)
Verloren
Hilversum
2018
243 pagina’s
ISBN: 9789087047412
€ 25,-