Recenseer!

Het is vrijwel onmogelijk om op de hoogte te blijven van alles wat er in de Neerlandistiek gepubliceerd wordt en wie welk onderzoek doet. Proefschriften, maar ook andere studies in de taal-of letterkunde worden niet meer consequent besproken in de vaktijdschriften. Daarmee blijft een onaanvaardbaar groot gedeelte van het onderzoek buiten beeld, en is men binnen de disciplines te weinig op de hoogte van wat er elders gebeurt, om nog maar te zwijgen van de interdisciplinaire contacten. Om dit gat op te vullen, is het Platform Boekbesprekingen in het leven geroepen. Dit digitale platform is een initiatief van de leerstoelgroep Moderne Nederlandse Letterkunde in Amsterdam in samenwerking met het Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde. Er wordt gestreefd naar een complete, toegankelijke en aantrekkelijke database waarin alle relevante publicaties van uitgeverijen besproken of in ieder geval gesignaleerd worden Dit alles kan niet zonder uw hulp! Wij hebben recensenten nodig die beschouwingen willen schrijven over recent verschenen titels in de Nederlandse taal- of letterkunde. Bent u ter zake deskundig, meld u dan aan voor een van de werken op de lijst titels of doet u zelf een voorstel op het emailadres boekbeoordelingen@tntl.nl. Wanneer u zich aanmeldt als recensent, sturen wij de publicatie naar u op. We verwachten dat de recensie binnen circa drie maanden zal worden geschreven om de website zo actueel mogelijk te houden. De recensie moet uiteraard van academisch niveau zijn en rond de 1.000 woorden beslaan. Elke recensie zal, behalve uiteraard op deze website, ook worden opgenomen in het eerst komende nummer van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde.

Geef een reactie