//
Platform Boekbeoordelingen

Laatste bericht

Europese papieren

Europese papieren

In Europese papieren staan de literatuur en enkele literatoren van het interbellum centraal. Het boek is daarom te karakteriseren als een partiële, selectieve literatuurgeschiedenis; dit in weerwil van Sanders’ ontkenning: ‘Dit boek is geen literatuurgeschiedenis’ (14). Als zodanig is het wel te zien, maar nadrukkelijk een literatuurgeschiedenis die uitgaat van een internationale en cultuurhistorische visie, […]

Welkom op het Platform Boekbeoordelingen

Welkom op het online Platform Boekbeoordelingen van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Te veel studies uit de neerlandistiek blijven de laatste jaren onbesproken. Op dit platform wordt zoveel mogelijk aandacht besteed aan alle publicaties op het gebied van de Nederlandse Taal- en Letterkunde. Zo wordt het een plek waar vakgenoten niet alleen in één oogopslag kunnen zien welke nieuwe publicaties er verschenen zijn, maar ook kritische en diepgaande beschouwingen daarover kunnen vinden.

Recensie-exemplaren van studies kunnen worden opgestuurd naar: TNTL-Platform Boekbeoordelingen, p/a Vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde UvA, Spuistraat 134, NL-1012 VB Amsterdam.