Signalement: De reis van Sint BrandaanSignalement: De reis van Sint Brandaan

De Reis van Sint Brandaan behoort tot de bekendste werken uit de Middelnederlandse letterkunde. Niet alleen in de Nederlandstalige letterkunde heeft het twaalfde-eeuwse verhaal zijn sporen nagelaten; er zijn ook versies in het Latijn, Frans en Duits overgeleverd. De reis van Sint Brandaan bevat vertalingen van deze Latijnse, Franse en Duitse versies, een editie van de Middelnederlandse tekst uit het Comburgse handschrift en een hertaling van deze.

De reis van Sint Brandaan. Kritische editie van de Middelnederlandse tekst naar het Comburgse handschrift, met vertalingen van de Middelnederlandse en Middelhoogduitse Reis-versie en van de Oudfranse en Middelnederlandse Navigatio-versie.
Ludo Jongen, Julia Szirmai, Johan H. Winkelman
Uitgeverij Verloren, 2013
ISBN: 978-90-8704-137-3
Pagina’s: 256 

Geef een reactie