Signalement: Twents op sterven na dood? Een sociolinguïstisch onderzoek naar dialectgebruik in BorneSignalement: Twents op sterven na dood? Een sociolinguïstisch onderzoek naar dialectgebruik in Borne

In een tijd van groeiende mobiliteit lijkt de Nederlandse standaardtaal steeds meer terrein te winnen. Houdt dit echter noodzakelijk de teloorgang van het dialect in, of kunnen beide blijvend naast elkaar bestaan, elk met een eigen functie? Dit is onderzocht door Sabine Maas in een case study van het Twentse dialect zoals gesproken in Borne, in de Nederlandse provincie Overijssel. In haar masterscriptie analyseert ze opnames van het taalgebruik van lokale inwoners. De focus ligt daarbij op de huidige realiteit in Borne en de dialectcompetentie van de sprekers: in welke situaties spreekt wie dialect of standaardtaal en hoe goed lukt dat? Naast dit onderzoek biedt Twents op sterven na dood? een kort overzicht van de huidige status van de dialecten in Nederland. Dit boekje is interessant voor ieder die in Nederlandse dialecten geïnteresseerd is: onderzoekers, maar zeker ook leken. Een korte samenvatting in het Duits is voorzien.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Twents op sterven na dood? Een sociolinguïstisch onderzoek naar dialectgebruik in Borne In: Niederlande-Studien. Kleinere Schriften, Heft [18]. Friso Wielenga & Loek Geeraedts (eds.).

Sabine Maas,

Waxmann Verlag, Münster – New York. 2014. 95 pagina’s. ISBN 978-3-8309-3033-4 (print). ISBN 978-3-8309-8033-9 (e-book).

 

Geef een reactie