Signalement: Een Nieuw Nederduitse spraakkunstSignalement: Een Nieuw Nederduitse spraakkunst

Over het alledaagse spraakgebruik in de achttiende eeuw is al weinig bekend, en over het alledaagse spraakgebruik in de Zuidelijke Nederlanden in die periode is nog minder bekend. Gijsbert Rutten en Rik Vosters proberen hier met hun boek Een nieuwe Nederduitse spraakkunst verandering in te brengen. Het werk wordt nadrukkelijk gepresenteerd als een serie voorstudies, waarin een fundament gelegd wordt voor een sociolinguïstische beschrijving van de achttiende-eeuwse taal.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Brussel: VUBPress, 2011
ISBN: 9789054879312
266 pagina’s 

Signalement: De woonplaats van de faamSignalement: De woonplaats van de faam

In de zeventiende eeuw ontstond een nieuw literair genre: de stadsbeschrijving. Het verschijnsel was uniek voor de Republiek, in geen enkel ander land werden boeken gewijd aan het beschrijven van steden. In zijn proefschrift De woonplaats van de faam beschouwt Eddy Verbaan de vroegste gedrukte exemplaren vanuit een historiografisch perspectief. Centraal staan zowel de vraag naar de verschillende grondslagen van het genre als het samenspel tussen deze.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2011
ISBN: 9789087042462
366 pagina’s 

Signalement: Celan auseinandergeschriebenSignalement: Celan auseinandergeschrieben

Vanuit de theorieën van Gérard Genette, Michel Riffaterre en Harold Bloom wordt er door Carl de Strycker in dit boek een model ontwikkeld om een invloedenstudie uit te voeren. Met behulp van het nieuwe model, waarbij er alleen wordt uitgegaan van tekstuele invloed, wordt de invloed van Paul Celan op de Nederlandstalige poëzie onderzocht. De Strycker wil met deze studie laten zien dat onderzoek naar invloed, zo lang bekritiseerd in de literatuurwetenschap, wel degelijk mogelijk is. De dissertatie  bevat casestudies over o.a. Boudewijn Büch, Louis Ferron, Huub Beurskens, J. Bernlef, Leonard Nolens, Willy Roggeman en Jan Lauwereyns.  Strycker richt zich niet alleen op de invloed van Celan op de oeuvres, maar onderzoekt tevens welke aspecten van Celan overheersend zijn in de creatieve receptie.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Antwerpen – Apeldoorn: Garant, 2012
ISBN: 9789044129083
364 pagina’s 

Signalement: Jan van Naaldwijk’s Chronicles of HollandSignalement: Jan van Naaldwijk’s Chronicles of Holland

In deze studie doet Sjoerd Levelt onderzoek  naar de tot nu toe zelden bestudeerde kronieken van Holland, die in de vroege zestiende eeuw werden geschreven door Jan van Naaldwijk. Levelt stelt daarbij vragen als: Van welke bronnen maakte de auteur gebruik? Wat waren de achterliggende redenen om voor de desbetreffende bronnen te kiezen? En hoe gaf hij ze vorm in zijn kronieken? In een bredere context geplaatst probeert Levelt meer te weten te komen over historiografisch onderzoek in de vroege zestiende eeuw, een periode waarin er sprake was van intensieve experimenten op het gebied van de Nederlandse geschiedschrijving. Levelt beperkt zich niet alleen tot de zestiende eeuw maar plaatst de kronieken in een nog bredere historiografische traditie, hij richt zich op een periode die loopt van de tweede helft van de veertiende eeuw tot in de achttiende eeuw. Zijn studie verschaft dus kennis over de continuïteiten en transities van de Nederlandse geschiedschrijving in deze periode. Het boek komt met een cd-rom die transcripties van de beide kronieken bevat.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Hilversum: Verloren, 2011.
ISBN: 978-90-8704-221-9
Hardcover, 280 pagina’s