Signalement: Jan van Naaldwijk’s Chronicles of HollandSignalement: Jan van Naaldwijk’s Chronicles of Holland

In deze studie doet Sjoerd Levelt onderzoek  naar de tot nu toe zelden bestudeerde kronieken van Holland, die in de vroege zestiende eeuw werden geschreven door Jan van Naaldwijk. Levelt stelt daarbij vragen als: Van welke bronnen maakte de auteur gebruik? Wat waren de achterliggende redenen om voor de desbetreffende bronnen te kiezen? En hoe gaf hij ze vorm in zijn kronieken? In een bredere context geplaatst probeert Levelt meer te weten te komen over historiografisch onderzoek in de vroege zestiende eeuw, een periode waarin er sprake was van intensieve experimenten op het gebied van de Nederlandse geschiedschrijving. Levelt beperkt zich niet alleen tot de zestiende eeuw maar plaatst de kronieken in een nog bredere historiografische traditie, hij richt zich op een periode die loopt van de tweede helft van de veertiende eeuw tot in de achttiende eeuw. Zijn studie verschaft dus kennis over de continuïteiten en transities van de Nederlandse geschiedschrijving in deze periode. Het boek komt met een cd-rom die transcripties van de beide kronieken bevat.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Hilversum: Verloren, 2011.
ISBN: 978-90-8704-221-9
Hardcover, 280 pagina’s 

Geef een reactie