Signalement: Een Nieuw Nederduitse spraakkunstSignalement: Een Nieuw Nederduitse spraakkunst

Over het alledaagse spraakgebruik in de achttiende eeuw is al weinig bekend, en over het alledaagse spraakgebruik in de Zuidelijke Nederlanden in die periode is nog minder bekend. Gijsbert Rutten en Rik Vosters proberen hier met hun boek Een nieuwe Nederduitse spraakkunst verandering in te brengen. Het werk wordt nadrukkelijk gepresenteerd als een serie voorstudies, waarin een fundament gelegd wordt voor een sociolinguïstische beschrijving van de achttiende-eeuwse taal.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Brussel: VUBPress, 2011
ISBN: 9789054879312
266 pagina’s 

Geef een reactie