Signalement: Jac. van Ginneken onder vuurSignalement: Jac. van Ginneken onder vuur

Jac. van Ginneken was in het interbellum een gevierd taalkundige. Met zijn theorie over taalbiologie legde hij een relatie tussen rassenleer en taal, waardoor hij na de Tweede Wereldoorlog al snel het stempel ‘fout’ opgedrukt kreeg. Zijn positie aan de universiteit was vrijwel onmogelijk geworden. In  dit proefschrift, dat bestaat uit een serie eerder geschreven artikelen, aangevuld met nieuw materiaal, onderzoekt Gerrold van der Stroom of de aantijgingen tegen Van Ginneken gerechtvaardigd zijn, wanneer de wetenschappelijke omstandigheden en de tijd waarin Van Ginneken werkte, worden meegenomen in het oordeel.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU, 2012
ISBN: 978-90-8880-024-5 

Geef een reactie