Signalement: Constantijn Huygens op dienstreis. Zijn verslag van een tocht naar Eindhoven en Spa, Luxemburg en Meurs. 1654.Signalement: Constantijn Huygens op dienstreis. Zijn verslag van een tocht naar Eindhoven en Spa, Luxemburg en Meurs. 1654.

Constantijn Huygens maakte in 1654, in dienst van het Oranjehuis, een reis naar prinselijke goederen in Luxemburg en het Duitse Meurs. Het verslag dat Huygens over deze reis schreef wordt in dit boek voor het eerst gepubliceerd. De tekst is geplaatst in zijn historische context en voorzien van toelichtingen. In een bijlage zijn bovendien de zeven gedichten (met vertaling) opgenomen die Constantijn Huygens onderweg schreef.

Uitgegeven en ingeleid door S. Groenveld
Hilversum: Verloren
ISBN: 978-90-8704-365-0
140 pagina’s 

Geef een reactie