Signalement: De stekelige jaren. Literatuur en politiek in Vlaanderen 1929-1944Signalement: De stekelige jaren. Literatuur en politiek in Vlaanderen 1929-1944

Het interbellum is een tijd van ingrijpende politieke omwentelingen. De bundel De stekelige jaren presenteert bijdragen die ingaan op de wijze waarop dit woelige tijdsklimaat zich in de periode tussen 1929 en 1944 in het Vlaamse literaire landschap voordoet. Hoe trachten schrijvers de groeiende maatschappelijke scheidslijnen een plaats te geven in hun werk en welke is de aard van hun politieke engagement? Kiezen zij voor de tendens of is de verhouding tussen het literaire en het politieke in hun werk veeleer ambigu? Tot op welke hoogte is hun politieke interesse onderhevig aan de onberekenbaarheid van de maatschappelijke gebeurtenissen? En welke impact heeft de bezetting op literaire instituties? Op basis van een analyse van enkele casussen uit het proza, de poëzie en het theater werpt deze bundel een verrassende blik op een aantal onderbelichte facetten van de spanning tussen literatuur en politiek in Vlaanderen tijdens deze stekelige jaren.

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

 

 

De stekelige jaren. Literatuur en politiek in Vlaanderen 1929-1944

red. Jan Lensen, Ludo Stynen & Yves T’Sjoen

Academia Press Gent

2014

197 pagina’s

ISBN 9789038222936

€ 23,- 

Geef een reactie