Signalement: Koopman in kennis. De uitgever Willem Janz Blaeu in de geleerde wereld (1571-1638)Signalement: Koopman in kennis. De uitgever Willem Janz Blaeu in de geleerde wereld (1571-1638)

In deze handelsuitgave van het proefschrift van Djoeke van Netten wordt een andere kant belicht van de beroemde drukker-uitgever Willem Jansz Blaeu (1571-1638). De atlas van Blaeu geldt wereldwijd als het hoogtepunt van de historische cartografie. Maar de Amsterdamse drukker was in eigen tijd ook tot ver buiten de landsgrenzen bekend als astronoom, wiskundige en uitgever van wetenschappelijke werken. Koopman in kennis laat zien hoe de Amsterdammer zich bewoog in een internationaal netwerk van geleerden. Hij was een kennis-intermediair op een druk kruispunt van de wetenschappelijke infrastructuur.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

 

 

 

 

Koopman in kennis. De uitgever Willem Janz Blaeu in de geleerde wereld (1571-1638)

Djoeke van Netten

Walburg Pers

2014

320 pagina’s

ISBN 978.90.5730.879.6

€ 29,50 (€ 23,60 bij abonnement op BGNB)

Deel 15 in de ‘Nieuwe Reeks’ van Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Boekhandel (BGNB). 

Geef een reactie