Signalement: Literatuur in de wereld. Handboek moderne letterkundeSignalement: Literatuur in de wereld. Handboek moderne letterkunde

Literatuur in de wereld is een programmatische handleiding voor de studie van de Nederlandse literatuur als een dynamisch, verrassend en onveranderlijk actueel fenomeen. Het handboek begint bij het begin, de grondslagen van wetenschappelijk onderzoek naar literatuur, en neemt je daarna mee naar meer complexe vragen die we aan teksten kunnen en moeten stellen. Geschreven door leden van de leerstoelgroep Moderne Nederlandse Letterkunde van de UvA en diverse andere neerlandici, biedt Literatuur in de wereld verrassende perspectieven en ten slotte uitzicht op een vernieuwende, brede bestudering van letterkunde.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een email naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Literatuur in de wereld. Handboek moderne letterkunde

red. Jan Rock, Gaston Franssen & Femke Essink

Uitgeverij Vantilt

2013

264 pagina’s

ISBN 9789460041396 

Geef een reactie