Signalement: Handbuch Niederländisch. Sprache and Sprachkultur von den Anfängen bis 1800.

ARTK_C3D_B259779_0001In dit lijvige, maar leesbare boek beschrijft Jelle Stegeman de geschiedenis van onze taal, vanaf het begin van onze jaartelling tot 1800. Hij houdt daarbij het midden tussen naslagwerk en leesboek. Enerzijds maakt de indeling in hoofdstukken (Oudnederlands, Middelnederlands, Vroegnieuwnederlands…) en secties (Syntaxis en morfologie, Lexicon…) het makkelijk taalveranderingen en –fenomenen terug te vinden, en wordt de lopende tekst wel eens onderbroken door paradigma’s en overzichten. Anderzijds kan die lopende tekst comfortabel van begin tot einde gelezen worden. Elk hoofdstuk bevat ook steeds een sectie tekstvoorbeelden, waarin excerpten van enkele parels uit onze literatuur, zoals Van den Vos Reynaerde of de Rijmbijbel een welkome afwisseling vormen met de Duitse tekst. Een aanrader voor elke Nederlandstalige die graag zijn Duits oefent en in de geschiedenis van zijn eigen taal is geïnteresseerd en ook elke Duitstalige die in de geschiedenis van het Nederlands is geïnteresseerd, maar toch liefst in zijn eigen taal leest.

 

Handbuch Niederländisch. Sprache and Sprachkultur von den Anfängen bis 1800.

Jelle Stegeman

Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG)

2014

536 pagina’s

ISBN: 9783534259779

€79,90 (Voor leden €49,90)