Signalement: Qualitative-Quantitative Analyses of Dutch and Afrikaans Grammar and LexiconSignalement: Qualitative-Quantitative Analyses of Dutch and Afrikaans Grammar and Lexicon

“I’m a scientist by training, and one of the very first things I learned is that while theories are nice, data is better.” Met dit citaat van Kelly McGonigal zet Robert S. Kirsner onmiddellijk de toon van zijn nieuwe boek Qualitative-Quantitative Analyses of Dutch and Afrikaans Grammar and Lexicon. Kirsner gaat in op Afrikaanse en Nederlandse demonstratieven, Nederlandse pragmatische partikels en imperatieven, idiomen met maar (Toe maar! Ho maar!), het progressieve aspect bij aan het + infinitief constructies en indirecte objecten.

Bij elk van deze case studies biedt Kirsner data uit een breed scala van bronnen – corpusonderzoek, enquêtes en perceptietesten – die op hun beurt de basis vormen voor een theoretische interpretatie in het licht van zowel Columbia School linguistics als Cognitive Grammar. Als tweedetaalspreker van het Nederlands biedt Kirsner een verfrissend perspectief op grammaticale fenomenen die voor de moedertaalspreker bedrieglijk eenvoudig lijken, maar bij nader onderzoek verrassende inzichten in onze taal opleveren.

 

Qualitative-Quantitative Analyses of Dutch and Afrikaans Grammar and Lexicon

Robert S. Kirsner

John Benjamins Publishing Company

2014

239 pagina’s

ISBN 978 90 171 1577 2

€105,- 

Geef een reactie