Signalement: A Bunch of Books. Book Collections in the Medieval Low Countries Sigenalement: A Bunch of Books. Book Collections in the Medieval Low Countries

Dit themanummer van Queeste. Tijdschrift over Middeleeuwse Letterkunde in de Nederlanden is het resultaat van een symposium, dat werd georganiseerd ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van Queeste in 2013. In de laatste decennia is het idee dat de betekenis van een tekst wordt bepaald door de materiële context van het handschrift centraal komen te staan in de bestudering van historische literatuur uit de Nederlanden. Niet alleen individuele teksten worden geanalyseerd, maar ook gehele handschriften worden bestudeerd en hun positie in een grotere verzameling boeken wordt onderzocht. In het themanummer wordt door vier bijdragen van Albert Derolez, Hanno Wijsman, Ad Poirters en Ryan Perry deze manier van onderzoek doen verkend.

Interesse om dit themanummer te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

 

 

 

 

A Bunch of Books. Book Collections in the Medieval Low Countries

Queeste. Tijdschrift over Middeleeuwse Letterkunde in de Nederlanden

nr. 20

2013/2

148 pagina’s 

Geef een reactie