Signalement: De eindeloze stad

Troje vormde in de Middeleeuwen een essentieel deel van wereldbeeld en identiteit. De ondergang van deze mooiste, grootste en sterkste stad aller tijden was een sprekend voorbeeld van vergankelijkheid, de werking van Fortuna en de gevaren van liefde en onkuisheid. Als moederstad van Rome en het Romeinse Rijk had zij een unieke positie in de wereldgeschiedenis. Steeds meer volkeren, dynastieën en steden legden hun oorsprong op dezelfde plaats, ter onderbouwing van status en machtsaanspraken. Zo ontstonden overal verhalen rond eigen Trojaanse stamvaders zoals de Frankische Francus, de Britse Brutus en de Brabantse Brabo. Deze Troje-sagen zijn het product van een historische totaalwetenschap waarin eigen geschiedenis en ambities werden ingepast in het grote goddelijke plan, met behulp van alle mogelijke kennis en kunde, waaronder historiografie, geografie, toponymie, archeologie. Deze studie behandelt de verschillende, vaak concurrerende Troje-sagen in de Nederlanden, tegen de achtergrond van de Europese traditie.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

De eindeloze stad. Troje en Trojaanse oorsprongsmythen in de (laat)middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden

Wilma Keesman

Verloren

Hilversum

2017

751 pagina’s

ISBN: 9789087045531

€49,-

Signalement: Het ‘nouveau journal’

Herontdekking van Vlaamse dagboekproza

In de literatuur van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd volop geëxperimenteerd met het genre van het dagboek. In het kielzog van de nouveau roman (die de klassieke roman op de helling zette), week dat zogenaamde ‘nouveau journal’ af van het traditionele schrijversdagboek en ondermijnde het de klassieke definities ervan. Matthieu Sergier schrijft met dit boek een toegankelijke en bruikbare inleiding op de studie van het dagboek in het algemeen, maar in het bijzonder op het experimentele dagboek, dat aan de haal gaat met onze klassieke ervaring van tijd.

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

 

Het ‘nouveau journal’. Dagboekexperimenten voor een nieuwe tijd.

Matthieu Sergier

Academia Press

Gent

2017

110 pagina’s

ISBN: 9789038226668

€29,99

Signalement: Sprekend kritiek

Of het nu gaat om de legendarische boekenhalfuurtjes van P.H. Ritter jr. of om de klassieke Literaire ontmoetingen van Hans Gomperts en Hans Keller: literatuurprogramma’s op radio en televisie worden traditioneel beschouwd als een vorm van propaganda voor het boek. Sprekend kritiek laat zien dat de literatuurkritiek op radio en televisie rijker en complexer was dan dat. Jeroen Dera duikt de omroeparchieven in en ontdekt dat deze media in hun vroege jaren ook een podium waren voor poëticale discussie en uitgekiende positiebepalingen in het literaire veld. In zijn zoektocht diept hij tal van vergeten radiolezingen en televisiedocumentaires op, waarin literatoren en critici hun eerste schreden zetten in de wereld van de massamedia. Samen geven deze bronnen een kleurrijk beeld van een onderbelichte periode in de media- en literatuurgeschiedenis. Sprekend kritiek legt dan ook vast wat al te lang vervluchtigd leek.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

Sprekend kritiek. Literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie.

Jeroen Dera

Verloren

Hilversum

2016

338 pagina’s

ISBN 9789087046583

€29,-

Signalement: Miraudijs, Walewein en ‘ic’

Vlaanderen kent in de dertiende en de eerste helft van de veertiende eeuw een bloeitijd van Arturromans in de volkstaal. In episodische verhalen, te onderscheiden van lijvige pseudo-historische romans, geniet de dappere en hoofse ridder Walewein, de neef van koning Artur, een geweldige reputatie. Vreemd, en vragend om een verklaring, is dat Walewein slechts een kleine en ook nog eens ontluisterende rol speelt in Die Riddere metter Mouwen, een roman die als invoeging in de beroemde Lancelotcompilatie bewaard is gebleven. In een lang artikel bespreekt de auteur van Miraudijs, Walewein en ‘ic’, wat de reden van Waleweins degradatie geweest kan zijn. Hierbij ook aandacht voor de Roman van Walewein, een meesterlijke tekst geschreven door twee dichters, Penninc en Pieter Vostaert. Tussen deze roman en Die Riddere metter Mouwen bestaat een intertekstueel verband, waardoor Walewein naar voren komt als een held van de oude garde, die als ridder en als redder overvleugeld wordt door een debutant. Wat het artikel ook interessant maakt, is een analyse van de eschatologische dimensie in beide romans. Uitvoerig gaat de auteur in op zaken als het vagevuur en wederkerende doden. In een bijlage is bovendien een excurs opgenomen over de lekenbiecht en de symbolische communie. De tweede bijdrage in het boekje, dat 84 bladzijden telt, is korter. Hierin bespreekt de auteur de ‘ic’ in Die Riddere metter Mouwen, met als vraagstelling wie er achter deze vertelinstantie schuilgaat. Is dat de dichter van de oorspronkelijke, Vlaamse roman uit de tweede helft van de dertiende eeuw? Of kan de verteller een zegsman zijn van Lodewijk van Velthem, de dichter uit de veertiende eeuw die naar men aanneemt de Lancelotcompilatie heeft samengesteld? Enkele schema’s ondersteunen het betoog van de auteur. Het boekje wordt gecompleteerd door een beknopte samenvatting in het Engels en door een omvangrijke bibliografie.

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

Miraudijs, Walewein en ‘ic’. Twee opstellen over ‘Die Riddere metter Mouwen’.

S. Smith

Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen

Amsterdam/Münster 2017

ISBN/EAN 978-90-8880-033-7 (Stichting Neerlandistiek VU)/978-3-89323-775-3 (Nodus Publikationen).

84 pagina’s

€ 14,50

Signalement: Lo, Donk, Horst. Taalkunde als sleutel tot de vroege middeleeuwen

Taalkunde is een van de meest veronachtzaamde hulpwetenschappen voor de studie van de vroegste middeleeuwen. Dit boek probeert daar verandering in te brengen.

In het eerste deel wordt de precieze betekenis bepaald van drie welbekende grondwoorden (lo, donk en horst) in de Nederlandse toponymie. Door die inzichten komen sommige teksten die tot nu historisch weinig geloofwaardig werden geacht, in een onverwacht nieuw licht te staan. Het wordt aldus mogelijk met verrassende scherpte door te dringen tot de geschiedenis van de Frankische en Merovingische periode, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op de oudste geschiedenis van Oudenburg, Gent, St.-Ghislain en Lier.

Dit boek is niet alleen een pleidooi voor de herwaardering van de filologische taalkunde, maar ook voor een vernieuwde studie van de rijke hagiografische literatuur van de middeleeuwen.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Lo, Donk, Horst. Taalkunde als sleutel tot de vroege middeleeuwen

Jozef Van Loon

Leuven University Press

2017

400 pagina’s

ISBN: 978 90 7247 497 1

€ 59,50

Signalement: Geschiedenis van de literatuur in Limburg

Geschiedenis van de literatuur in LimburgDe wieg van de Nederlandse literatuur stond in Limburg: met het belangrijke werk van Hendrik van Veldeke kwam daar al in de twaalfde eeuw een levendige literaire cultuur tot stand, die tot op de dag van vandaag invloedrijke auteurs en teksten voortbrengt. Van de Servaaslegende tot Connie Palmen en van de Percessie van Scherpenheuvel tot Jan Hanlo: Geschiedenis van de literatuur in Limburg biedt voor het eerst een uitgebreid overzicht van bijna duizend jaar Limburgse letteren.

Het literaire landschap van Limburg is veeltalig (behalve Nederlands en Latijn ook veel Frans en streektaal) en zeer gevarieerd. Niet alleen geboren en getogen Limburgers, zoals Erycius Puteanus, Pascal Delruelle, Frans Erens, Pierre Kemp en Pé Hawinkels, krijgen volop aandacht. Er wordt ook stilgestaan bij werken met Limburg als locatie of thema.

Door dit brede, grensoverschrijdende perspectief is Geschiedenis van de literatuur in Limburg een veelkleurig overzichtswerk, dat zich niet beperkt tot proza en poëzie, maar ook ruimte biedt aan journalistiek werk van bijvoorbeeld Jozef Thissen en Willem K. Coumans en (lied)teksten van Toon Hermans, Gé Reinders en Jack Poels (Rowwen Hèze).

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

Geschiedenis van de literatuur in Limburg

Lou Spronck, Ben van Melick en Wiel Kusters (red.)

Uitgeverij Vantilt

Nijmegen

2016

768 pagina’s

ISBN 978 94 6004 285 0

€ 39,50

Signalement: Idolizing Authorship

Idolizing AuthorshipThough these days, our celebrity culture tends to revolve around movie stars and pop musicians, there have been plenty of celebrity authors over the years and around the world. This volume brings together a number of contributors to look at how and why certain writers have attained celebrity throughout history. How were their images as celebrities constructed by themselves and in complicity with their fans? And how did that process and its effects differ from country to country and era to era?

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

 

 

 

Idolizing Authorship. Literary Celebrity and the Construction of Identity, 1800 to the Present

Gaston Franssen en Rick Honings (red.)

Amsterdam University Press

Amsterdam

2017

282 pagina’s

ISBN 9789089649638

€89,-

Signalement: Taal is business.

Taalisbussiness

We merken allemaal in ons dagelijks leven dat de impact van de internationalisering en de wereldhandel ook effect heeft op de communicatie en de wijze waarop nieuwe producten en diensten ons worden aangereikt. Het belang van taal en – vaak erg gespecialiseerde – communicatie is onmiskenbaar voor de economie. Maar hoe kan taal nu verbonden worden met business? Wat zijn de uitdagingen, en dan vooral de talige uitdagingen, waarmee bedrijven en instellingen te maken krijgen? En hoe gaat een multiculturele samenleving om met informatievoorzieningen? In dit boek toont Frieda Steurs, hoogleraar terminologie en taaltechnologie, met tal van voorbeelden uit verschillende domeinen aan dat de taalindustrie een feit is geworden.

Waarom kreeg Starbucks zijn gemberkoffie niet verkocht in Duitsland? En wat verklaart het succes van eBay als onlinewinkel in Rusland? Hoe zorgt slimme technologie ervoor dat ook meneer Jules, die Nederlands spreekt met een Limburgs accent, gebruik kan maken van zijn spraakgestuurde rolstoel?

Lokalisering, de typische problemen van het in de markt zetten van een product en de keuze van een merknaam, vaktaal, meertalige terminologie, taalgebruik in de juridische en medische sector, taaltraining, taalpolitiek en spraak- en taaltechnologie, het komt allemaal aan de orde in dit boek dat voor het eerst een overzicht geeft van de macht van taal in de economie en samenleving.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Taal is business. Taal, de turbo naar economisch succes!

Frieda Steurs

Scriptum

2016

220 pagina’s

ISBN: 978 94 6319 022 0

€ 24,95

Signalement: De macht van de taal

demachtvantaalvpDe Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT) houdt om de drie jaar een congres waarop zij de state of the art in het taalbeheersingsonderzoek in Vlaanderen en Nederland presenteert. Dat congres brengt onderzoekers uit een brede waaier aan (sub)disciplines samen, van argumentatieleer over tekstwetenschap tot conversatieanalyse. Wat hen verenigt, is dat ze allen geïnteresseerd zijn in de macht van de taal; ze onderzoeken immers de manier waarop taal functioneert in de maatschappij.

Dit boek bundelt 21 zorgvuldig geselecteerde, toegankelijk geschreven en bondige bijdragen die de hele breedte van het domein van de taalbeheersing beslaan. Of je nu geïnteresseerd bent in reclame, (nieuwe) media, gezondheidscommunicatie of politieke speeches, je vindt het allemaal terug in deze bundel.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

De macht van de taal

Dorien Van De Mieroop, Lieven Buysse, Roel Coesemans & Paul Gillaerts (red.)

ACCO

2016

324 pagina’s

ISBN: 978 94 6292 558 8

€ 30,00

Signalement: Schrijverstypen

SchrijverstypenIn Schrijverstypen passeren schrijvers uit de negentiende en twintigste eeuw  de revue: Nederlandse, Vlaamse en een enkele buitenlander, bekende en onbekende, individueel of groepsgewijs. Niet de schrijvers zelf staan centraal, maar de vormen van auteurschap die zij vertegenwoordigen en de collectieve representaties die daarbij een rol spelen. Het uitgangspunt is dat schrijvers hun individuele zelfpresentatie vormgeven naar meer algemene typen of modellen zoals die op een bepaald moment in de tijd circuleren. In negentien bijdragen wordt onder meer stilgestaan bij de romantische auteur, de reiziger, de profeet, de socialistische dichter, de avant-gardist, de journalist, de academische schrijver, de ballingschrijver en de zondagsdichter. Het boek wil niet zozeer een staalkaart van typen leveren, maar laten zien wat onderzoek op het snijvlak van individuele auteurspresentaties en collectieve auteursmodellen te bieden heeft.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

Schrijverstypen. De moderne auteur tussen individu en collectief.

Erica van Boven en Pieter Verstraeten (red.)

Verloren

Hilversum

2016

278 pagina’s

ISBN 9789087046002

€29,-