Signalement: Lo, Donk, Horst. Taalkunde als sleutel tot de vroege middeleeuwen

Taalkunde is een van de meest veronachtzaamde hulpwetenschappen voor de studie van de vroegste middeleeuwen. Dit boek probeert daar verandering in te brengen.

In het eerste deel wordt de precieze betekenis bepaald van drie welbekende grondwoorden (lo, donk en horst) in de Nederlandse toponymie. Door die inzichten komen sommige teksten die tot nu historisch weinig geloofwaardig werden geacht, in een onverwacht nieuw licht te staan. Het wordt aldus mogelijk met verrassende scherpte door te dringen tot de geschiedenis van de Frankische en Merovingische periode, waarbij in het bijzonder wordt ingegaan op de oudste geschiedenis van Oudenburg, Gent, St.-Ghislain en Lier.

Dit boek is niet alleen een pleidooi voor de herwaardering van de filologische taalkunde, maar ook voor een vernieuwde studie van de rijke hagiografische literatuur van de middeleeuwen.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Lo, Donk, Horst. Taalkunde als sleutel tot de vroege middeleeuwen

Jozef Van Loon

Leuven University Press

2017

400 pagina’s

ISBN: 978 90 7247 497 1

€ 59,50

Signalement: Taal is business.

Taalisbussiness

We merken allemaal in ons dagelijks leven dat de impact van de internationalisering en de wereldhandel ook effect heeft op de communicatie en de wijze waarop nieuwe producten en diensten ons worden aangereikt. Het belang van taal en – vaak erg gespecialiseerde – communicatie is onmiskenbaar voor de economie. Maar hoe kan taal nu verbonden worden met business? Wat zijn de uitdagingen, en dan vooral de talige uitdagingen, waarmee bedrijven en instellingen te maken krijgen? En hoe gaat een multiculturele samenleving om met informatievoorzieningen? In dit boek toont Frieda Steurs, hoogleraar terminologie en taaltechnologie, met tal van voorbeelden uit verschillende domeinen aan dat de taalindustrie een feit is geworden.

Waarom kreeg Starbucks zijn gemberkoffie niet verkocht in Duitsland? En wat verklaart het succes van eBay als onlinewinkel in Rusland? Hoe zorgt slimme technologie ervoor dat ook meneer Jules, die Nederlands spreekt met een Limburgs accent, gebruik kan maken van zijn spraakgestuurde rolstoel?

Lokalisering, de typische problemen van het in de markt zetten van een product en de keuze van een merknaam, vaktaal, meertalige terminologie, taalgebruik in de juridische en medische sector, taaltraining, taalpolitiek en spraak- en taaltechnologie, het komt allemaal aan de orde in dit boek dat voor het eerst een overzicht geeft van de macht van taal in de economie en samenleving.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Taal is business. Taal, de turbo naar economisch succes!

Frieda Steurs

Scriptum

2016

220 pagina’s

ISBN: 978 94 6319 022 0

€ 24,95

Signalement: De macht van de taal

demachtvantaalvpDe Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT) houdt om de drie jaar een congres waarop zij de state of the art in het taalbeheersingsonderzoek in Vlaanderen en Nederland presenteert. Dat congres brengt onderzoekers uit een brede waaier aan (sub)disciplines samen, van argumentatieleer over tekstwetenschap tot conversatieanalyse. Wat hen verenigt, is dat ze allen geïnteresseerd zijn in de macht van de taal; ze onderzoeken immers de manier waarop taal functioneert in de maatschappij.

Dit boek bundelt 21 zorgvuldig geselecteerde, toegankelijk geschreven en bondige bijdragen die de hele breedte van het domein van de taalbeheersing beslaan. Of je nu geïnteresseerd bent in reclame, (nieuwe) media, gezondheidscommunicatie of politieke speeches, je vindt het allemaal terug in deze bundel.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

De macht van de taal

Dorien Van De Mieroop, Lieven Buysse, Roel Coesemans & Paul Gillaerts (red.)

ACCO

2016

324 pagina’s

ISBN: 978 94 6292 558 8

€ 30,00