Archieven2016

Vol 132, Nr 4 (2016)

Dit themanummer van TNTL sluit aan bij een bredere tendens, de zogenaamde emotional turn, die zichtbaar is in zeer uiteenlopende wetenschapsgebieden. Binnen de Nederlandse taal- en letterkunde is de studie van emoties de laatste jaren een geliefde invalshoek geworden. Neerlandici combineren in hun studies over emoties veel verschillende vakgebieden, ook van buiten de geesteswetenschappen, maar profiteren daarbij slechts mondjesmaat van raakvlakken tussen letterkundige en taalkundige methoden. TNTL is een uitstekende plaats om die raakvlakken te verkennen. Als een van de weinige tijdschriften waarin taalkundige en letterkundige artikelen nog naast elkaar opgenomen worden, biedt het ongeveer jaarlijks een forum, in de vorm van een themanummer, waarin een onderwerp dat beide onderzoeksdomeinen bezighoudt belicht wordt vanuit diverse hoeken.
2012

Vol 128, Nr 3-4 (2012): Receptie naar behoefte. Buitenlandse literatuur in Vlaanderen en Nederland

De in dit themanummer van TNTL opgenomen bijdragen zijn bewerkingen van de lezingen tijdens een in 2011 aan de Carl von Ossietzky Universität (Oldenburg, Duitsland) georganiseerde conferentie over de receptie van buitenlandse literatuur in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn hier niet geordend naar de chronologie van de behandelde onderwerpen, maar op grond van de methodische invalshoek en – in samenhang daarmee – het object van onderzoek. Het eerste blok bevat bijdragen waarin expliciet wordt ingegaan op de plaats van ‘buitenlandse literatuur’ in de Nederlandse literatuurgeschiedenis: de nadruk ligt in deze artikelen op de wijze waarop een literatuursysteem zich de ‘vreemde’ literatuur toe-eigent. In een tweede blok staat het ‘literaire bedrijf’ centraal en meer specifiek de literatuurbemiddelaars die de import van buitenlandse literatuur initiëren, stimuleren, vergemakkelijken et cetera. In de hier onderzochte cases gaat het onder meer om vertalers, literaire agenten en universiteitsdocenten. Het derde blok bevat een drietal voorbeelden van ‘creatieve receptie’ en in het vierde wordt ten slotte gefocust op kennistransfer.

1 - 25 van 59 items     1 2 3 > >> 


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521