Vol 135, Nr 1 (2019)

Inhoudsopgave

Artikelen

Moerlemaye: een taalkundige en historische verklaring. Over de naamgeving van politieke conflicten in de middeleeuwse Nederlanden
Luc De Grauwe, Jan Dumolyn, Jelle Haemers 1-22
Blind geweld? Blindmaking en de horror van het kijken op de vroegmoderne bühne
Cornee Van der Haven 23-48
De invloed van het gender van auteurs op de literaire waardering van hun teksten
Tamara Van Seggelen 49-69

Boekbeoordelingen

Benaderingen van poëzie in het nieuwe millennium PDF
Gillis Dorleijn 70-73
De ijdele façade van Harry Mulisch PDF
Jos Buurlage 74-75
Een hoogstaande publieke man? PDF
Huub Wijfjes 75-77


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521