Informatie voor bibliothecarissen

We moedigen bibliothecarissen van onderzoeksbibliotheken aan om dit tijdschrift op te nemen in hun tijdschriftcollectie. TNTL wordt gedrukt en verspreid door Uitgeverij Verloren. Er is een regulier jaarabonnement, een studentenabonnement, en een institutioneel abonnement. Op de website van de uitgeverij vindt ueen kostenoverzicht en kunt u een abonnement aanvragen. Meer informatie kan u bijvoorbeeld vinden op de webstek van Verloren:
Uitgeverij Verloren
Postbus 1741
1200 BS Hilversum
Nederland
tel. +(31) (0)35 6859856
info@verloren.nlmnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521