Vol 135, Nr 3 (2019)

Inhoudsopgave

Artikelen

Schijnen in gesproken Belgisch en Nederlands Nederlands
Maurice Vliegen 201-216
De bronconstructies van Belgisch Nederlands (’t) schijnt: een repliek
Timothy Colleman, Julie Van Bogaert 217-225
Konst-termen en gestadige bybeltaal. De representatie van achttiende-eeuws piëtistisch taalgebruik door contemporaine auteurs
Martha Visscher-Houweling 226-247
Een onbekend gedicht van Vondel uit 1667: ‘Uitvaert van Jonckvrouw Geertruidt Hinloopen Vermaes’
Ad Leerintvelt, Vincent Klooster 248-259
De Spiegel historiael in Italië: onbekende fragmenten te Valenza
Davide Bertagnolli 261-295

Boekbeoordelingen

Janssen & Marynissen, Het Narrenschip in de Lage Landen (2018) PDF
Bram Caers 296-297
Bax, De literatuur draait door (2019) PDF
Gaston Franssen 298-300


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521