Vol 133, Nr 2 (2017)

Inhoudsopgave

Artikelen

To Content the Continent. The Dutch Narratives Merlijn and Jacke Compared to Their English Counterparts PDF
Elisabeth de Bruijn 83-108
De retoriek van de Republiek. Parrhesia in de verwikkelingen rond Vondels Palamedes (1625) PDF
Marrigje Paijmans 109-133
Romanschrijven als artistic research. Modernisering volgens Antoon Coolen PDF
Thomas Vaessens 134-155

Boekbeoordelingen

Dera et al. (red.), Dichters van het nieuwe millennium PDF
Gillis Dorleijn I-II
Jensen, Vieren van vrede (2016) PDF
Joep Leerssen III-V
Van Deinsen, The Panpoëticon Batavûm (2016) PDF
Schenkeveld-van der Dussen Riet VI-VII
Buys, Sparks of Reason (2015) PDF
Jürgen Pieters VIII-IX
Rutten, De ernst van het spel (2016) PDF
Edwin Praat X-XI


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521