Vol 132, Nr 4 (2016)

Dit themanummer van TNTL sluit aan bij een bredere tendens, de zogenaamde emotional turn, die zichtbaar is in zeer uiteenlopende wetenschapsgebieden. Binnen de Nederlandse taal- en letterkunde is de studie van emoties de laatste jaren een geliefde invalshoek geworden. Neerlandici combineren in hun studies over emoties veel verschillende vakgebieden, ook van buiten de geesteswetenschappen, maar profiteren daarbij slechts mondjesmaat van raakvlakken tussen letterkundige en taalkundige methoden. TNTL is een uitstekende plaats om die raakvlakken te verkennen. Als een van de weinige tijdschriften waarin taalkundige en letterkundige artikelen nog naast elkaar opgenomen worden, biedt het ongeveer jaarlijks een forum, in de vorm van een themanummer, waarin een onderwerp dat beide onderzoeksdomeinen bezighoudt belicht wordt vanuit diverse hoeken.

Inhoudsopgave

Artikelen

Emoties in taal en literatuur PDF
Marjolein Hogenbirk, Freek Van de Velde 229-231
Emotion in the Build of Dutch. Deviation, Augmentation and Duplication PDF
Norbert Corver 232-275
Lexicale homogeniteit en lexicale voorkeur in de Nederlandse woordenschat van emoties PDF
Jocelyne Daems, Eline Zenner, Dirk Geeraerts 276-319
De X-factor van de Arturroman PDF
Frank Brandsma 320-332
The Passions in the Literature of the Dutch Golden Age PDF
Freya Sierhuis 334-365
Het heerst als een wrede dictator. Over geluk en angst in Ivo Victoria’s Gelukkig zijn we machteloos PDF
Esther Op de Beek 366-382
Van binnenuit bekeken. Gedachtenlezen en ingebedde perspectieven in Mrs Dalloway en De maagd Marino PDF
Max van Duijn 383-400

Boekbeoordelingen

Brinkman en De Loos, Het Gruuthusehandschrift (2015) PDF
Daniël Ermens I-III
Bax et al., Interrupting the City (2015) PDF
Sjoerd-Jeroen Moenandar IV-VI


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521