Emoties in taal en literatuur

Marjolein Hogenbirk, Freek Van de Velde

Samenvatting


Dit themanummer van TNTL sluit aan bij een bredere tendens, de zogenaamde emotional turn, die zichtbaar is in zeer uiteenlopende wetenschapsgebieden. Binnen de Nederlandse taal- en letterkunde is de studie van emoties de laatste jaren een geliefde invalshoek geworden. Neerlandici combineren in hun studies over emoties veel verschillende vakgebieden, ook van buiten de geesteswetenschappen, maar profiteren daarbij slechts mondjesmaat van raakvlakken tussen letterkundige en taalkundige methoden. TNTL is een uitstekende plaats om die raakvlakken te verkennen. Als een van de weinige tijdschriften waarin taalkundige en letterkundige artikelen nog naast elkaar opgenomen worden, biedt het ongeveer jaarlijks een forum, in de vorm van een themanummer, waarin een onderwerp dat beide onderzoeksdomeinen bezighoudt belicht wordt vanuit diverse hoeken.

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521