Vol 124, Nr 1 (2008)

Inhoudsopgave

Artikelen

Ten geleide PDF
Ton van Kalmthout, Rob van de Schoor 1-2
Aan de grens. De Nederlandstalige lyriek van de middeleeuwen en de Europese traditie PDF
Johan Oosterman 3-11
Sluipwegen voor de kunst. Receptie van buitenlandse literatuur in Nederland in de zeventiende eeuw PDF
Natascha Veldhorst 12-19
Stenen in het mozaïek. De vroegmoderne Nederlandse roman als internationaal fenomeen PDF
Lia van Gemert 20-30
Vruchten van een vreemde stam. Over de negentiende-eeuwse receptie van buitenlandse literatuur in Nederland PDF
Ton van Kalmthout 31-44
Vreemde spelers op ons veld! Receptie van buitenlandse literatuur in Nederland in de negentiende eeuw: moeilijkheden en mogelijkheden PDF
Rob van de Schoor 45-60

Boekbeoordelingen

A.M. Duinhoven: Floris, Gloriant en Walewein. Over Middelnederlandse kringloopliteratuur PDF
Karina van Dalen-Oskam 61-63
Henk Hollaar: De Rotterdamse spelen van 1561. Een Hollandse toneelcompetitie met politieke lading PDF
Anke van Herk 64-65
P.J. Smith: Embleemfabels in de Nederlanden (1567-ca. 1670). Het schouwtoneel der dieren PDF
Els Stronks 65-66
Riet Schenkeveld-van der Dussen & Willemien B. de Vries: Zelfbeeld in gedichten. Brieven over de poëzie van Jan Six van Chandelier (1620-1695) PDF
Jürgen Pieters 66-69
G. J. Johannes: Dit moet U niet onverschillig wezen! De vaderlandse letterkunde in het Noord-Nederlands voortgezet onderwijs 1800-1900 PDF
Gerard de Vriend 69-70
Olf Praamstra: Busken Huet. Een biografie PDF
Hans Beelen 70-71
Gerard Walschap: Kritisch werk 1922-1926 PDF
Tom Sintobin 71-73
Harry G.M. Prick: Spelevaren. Van August von Platen tot Gerrit Komrij PDF
Marco Goud 73-74


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521