Vol 128, Nr 3-4 (2012)

Receptie naar behoefte. Buitenlandse literatuur in Vlaanderen en Nederland

De in dit themanummer van TNTL opgenomen bijdragen zijn bewerkingen van de lezingen tijdens een in 2011 aan de Carl von Ossietzky Universität (Oldenburg, Duitsland) georganiseerde conferentie over de receptie van buitenlandse literatuur in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn hier niet geordend naar de chronologie van de behandelde onderwerpen, maar op grond van de methodische invalshoek en – in samenhang daarmee – het object van onderzoek. Het eerste blok bevat bijdragen waarin expliciet wordt ingegaan op de plaats van ‘buitenlandse literatuur’ in de Nederlandse literatuurgeschiedenis: de nadruk ligt in deze artikelen op de wijze waarop een literatuursysteem zich de ‘vreemde’ literatuur toe-eigent. In een tweede blok staat het ‘literaire bedrijf’ centraal en meer specifiek de literatuurbemiddelaars die de import van buitenlandse literatuur initiëren, stimuleren, vergemakkelijken et cetera. In de hier onderzochte cases gaat het onder meer om vertalers, literaire agenten en universiteitsdocenten. Het derde blok bevat een drietal voorbeelden van ‘creatieve receptie’ en in het vierde wordt ten slotte gefocust op kennistransfer.

Inhoudsopgave

Artikelen

Ter inleiding PDF
Jan Oosterholt 185-191
Het buitenland als referentiekader. De casus van het literaire expressionisme in Vlaanderen PDF
Pieter Verstraeten 194-211
Een noodzakelijk kwaad. De Franse roman en de meningsvorming over de roman in Nederland (1830-1875) PDF
Toos Streng 212-226
Buitenlandse literatuur als katalysator in het poëticale debat Berthold. Auerbach en het genre van de dorpsvertelling in het Nederlandse literaire systeem (1845-1885) PDF
Jan Oosterholt 227-238
Literaire bemiddelaars in bewogen tijden. Thomas Colley Grattan, zijn bronnen en vertalers in de (ex-)Nederlanden (1828-1840) PDF
Raphaël Ingelbien, Vincent Eelen 239-254
Zichtbaar in de canon. Spelregels voor cultuurbemiddelaars PDF
Petra Broomans 256-275
Mediatie en transfer van Duitse Exilliteratuur in Nederlandse setting. Over de rol van mediatoren met bijzondere aandacht voor de opkomst van literaire agenten PDF
Els Andringa 276-294
Een jonge en tere bloem. De Nederlandse anglistiek rond 1900 en de transfer van literatuur PDF
Ton van Kalmthout 295-308
Invloed als lezersconstructie. Conceptualisering en toetsing PDF
Carl de Strycker 310-321
De rol van ‘völkisch-nationale’ en nationaalsocialistische literatuur in 'Het stierenoffer' van Louis Ferron PDF
Jan Konst 322-331
Spoken in de bibliotheek van Babel. Over de Borgesreceptie van Frans Kellendonk
Meike Botterweg 332-348
Kennistransfer en culturele differentie. Abraham Rogerius en zijn 'Open deure tot het verborgen heydendom' (1651) PDF
Bettina Noak 350-364
De vrouw is erop gebouwd om zonder bezwaar binnenshuis te kunnen leven. Vertalingen van Duitse populariserende zedenkundige werken over man en vrouw in Nederland tussen 1800 en 1840 PDF
Ellen Krol 365-388
Rectificatie PDF
De redactie 389

Boekbeoordelingen

Dichters en verdiensten (Geerdink) PDF
Henk Nellen I-II
Wijze dwaasheid (Trapman) PDF
Philip Vermoortel III-IV
Vrienden & Visioenen (Van Halsema) PDF
Annemarie Kets V-VI
Erasmus, Spreekwoorden – Adagia (De Landtsheer) PDF
Jan Bloemendal VII-VIII
Halbertsma als lexicograaf (Dykstra) PDF
Alpita de Jong IX-XI
Tegendraadse elementen (Doornbos) PDF
Judith Gera XII-XIV


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521