Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


In het nieuws: NRC Handelsblad besteedde aandacht aan een recent artikel in TNTL over de complexiteit van het taalgebruik in Nederlandstalige romans sinds 1950.

TNTL (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature) publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden. Het tijdschrift richt zich op een internationaal publiek van vakgenoten en geïnteresseerde leken. De bijdragen zijn peer reviewed en getoetst op wetenschappelijkheid, relevantie en leesbaarheid. Elke jaargang bevat vier nummers waarvan in de regel één aflevering gewijd is aan een spraakmakend thema.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Voor recente jaargangen, kunnen artikels die ouder zijn dan twee jaar ook in PDF op deze site geraadpleegd worden. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 135, Nr 2 (2019): Onderzoek voor het schoolvak Nederlands

Inhoudsopgave

Artikelen

Onderzoek voor het schoolvak Nederlands. Inleiding
Sander Bax 79-84
Vakdidactisch onderzoek naar grammatica­onderwijs in Nederland
Peter-Arno Coppen, Jimmy van Rijt, Astrid Wijnands, Roy Dielemans 85-99
Tjeempie! ‘Wat zou er zijn met die moderne schrijvers?’ Literatuurhistorisch redeneren met Liesje in Luiletterland
Sander Bax, Erwin Mantingh 100-127
Inzicht opdoen in de aard van de mens. Ontwerpregels, toepassing en effecten van een dialogische literatuurdidactiek
Marloes Schrijvers, Tanja Janssen, Gert Rijlaarsdam 128-146
Gedichten als smokkelwaar. Poëzie in (en buiten) het curriculum Nederlands in het voortgezet onderwijs
Jeroen Dera 147-158
Creatieve geletterdheid. Close reading, hyper reading en modulatie van aandacht
Inge van de Ven 159-177
Vlogs van een wetenschapper voor het schoolvak Nederlands
Martine Veldhuizen 178-189

Boekbeoordelingen

Aspecten van culturele transfer PDF
Annika Johansson 190-192
Interpreteren als vangnet PDF
Wilbert Smulders 192-196
Hoe kunst tot kunst wordt gemaakt
Laurens Ham 196-198


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521