Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


In het nieuws: NRC Handelsblad besteedde aandacht aan een recent artikel in TNTL over de complexiteit van het taalgebruik in Nederlandstalige romans sinds 1950.

TNTL (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature) publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden. Het tijdschrift richt zich op een internationaal publiek van vakgenoten en geïnteresseerde leken. De bijdragen zijn peer reviewed en getoetst op wetenschappelijkheid, relevantie en leesbaarheid. Elke jaargang bevat vier nummers waarvan in de regel één aflevering gewijd is aan een spraakmakend thema.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Voor recente jaargangen, kunnen artikels die ouder zijn dan twee jaar ook in PDF op deze site geraadpleegd worden. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 136, Nr 2 (2020)

Inhoudsopgave

Artikelen

Give it a try! Comparing constructions with Dutch proberen and Afrikaans probeer
Liesbeth Augustinus, Cora Cavirani-Pots 77-104
Cats’ Self-stryt een Arminiaanse tekst?
Riet Schenkeveld-van der Dussen 105-126
Het gruwelijke gezicht van de geschiedenis. De politieke betekenis van de allegorie bij Boeli van Leeuwen
Sarah Badwy, Yra Van Dijk 127-144

Vondsten en vergezichten

Twee nieuwe historische grammatica’s van het Nederlands
Freek Van de Velde, Isabeau De Smet 145-151

Boekbeoordelingen

Op speurtocht naar Bredero PDF
Veerle Uyttersprot 152-153
Op speurtocht naar Bredero
Veerle Uyttersprot 152-153
Romantisch en revolutionair, maar met mate PDF
Christophe Madelein 154-156
Van Merken onder het stof vandaan PDF
Kornee Van der Haven 156-158
Spel(l)en en hun 16e en 17e-eeuwse culturele representaties PDF
Wendy Govaers 158-162
Het belang van conceptuele eigenschappen voor lexicale diversiteit PDF
John Nerbonne 162-164


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521