Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


***nieuws:*** Het artikel van Ksenia Robbe (Universiteit Leiden) in TNTL 2015/4 is bekroond met de Academische Jaarprijs voor beste artikel van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De jaarprijzen van de MNL zijn dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. Deze jaarlijkse prijzen bekronen de beste masterscriptie, het beste academische artikel en de beste dissertatie op het gebied van de Nederlandse taalkunde of de Nederlandstalige en Afrikaanse letterkunde. In 2016 was de Nederlandse en/of Afrikaanse letterkunde aan de beurt. De redactie wil Ksenia Robbe van harte feliciteren met deze mooie onderscheiding.

 

TNTL (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature) publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden. Het tijdschrift richt zich op een internationaal publiek van vakgenoten en geïnteresseerde leken. De bijdragen zijn peer reviewed en getoetst op wetenschappelijkheid, relevantie en leesbaarheid. Elke jaargang bevat vier nummers waarvan in de regel één aflevering gewijd is aan een spraakmakend thema.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 132, Nr 4 (2016)

Dit themanummer van TNTL sluit aan bij een bredere tendens, de zogenaamde emotional turn, die zichtbaar is in zeer uiteenlopende wetenschapsgebieden. Binnen de Nederlandse taal- en letterkunde is de studie van emoties de laatste jaren een geliefde invalshoek geworden. Neerlandici combineren in hun studies over emoties veel verschillende vakgebieden, ook van buiten de geesteswetenschappen, maar profiteren daarbij slechts mondjesmaat van raakvlakken tussen letterkundige en taalkundige methoden. TNTL is een uitstekende plaats om die raakvlakken te verkennen. Als een van de weinige tijdschriften waarin taalkundige en letterkundige artikelen nog naast elkaar opgenomen worden, biedt het ongeveer jaarlijks een forum, in de vorm van een themanummer, waarin een onderwerp dat beide onderzoeksdomeinen bezighoudt belicht wordt vanuit diverse hoeken.

Inhoudsopgave

Artikelen

Emoties in taal en literatuur
Marjolein Hogenbirk, Freek Van de Velde 229-231
Emotion in the Build of Dutch. Deviation, Augmentation and Duplication
Norbert Corver 232-275
Lexicale homogeniteit en lexicale voorkeur in de Nederlandse woordenschat van emoties
Jocelyne Daems, Eline Zenner, Dirk Geeraerts 276-319
De X-factor van de Arturroman
Frank Brandsma 320-332
The Passions in the Literature of the Dutch Golden Age
Freya Sierhuis 334-365
Het heerst als een wrede dictator. Over geluk en angst in Ivo Victoria’s Gelukkig zijn we machteloos
Esther Op de Beek 366-382
Van binnenuit bekeken. Gedachtenlezen en ingebedde perspectieven in Mrs Dalloway en De maagd Marino
Max van Duijn 383-400

Boekbeoordelingen

Brinkman en De Loos, Het Gruuthusehandschrift (2015) PDF
Daniël Ermens I-III
Bax et al., Interrupting the City (2015) PDF
Sjoerd-Jeroen Moenandar IV-VI


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521