Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


In het nieuws: NRC Handelsblad besteedde aandacht aan een recent artikel in TNTL over de complexiteit van het taalgebruik in Nederlandstalige romans sinds 1950.

TNTL (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature) publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden. Het tijdschrift richt zich op een internationaal publiek van vakgenoten en geïnteresseerde leken. De bijdragen zijn peer reviewed en getoetst op wetenschappelijkheid, relevantie en leesbaarheid. Elke jaargang bevat vier nummers waarvan in de regel één aflevering gewijd is aan een spraakmakend thema.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Voor recente jaargangen, kunnen artikels die ouder zijn dan twee jaar ook in PDF op deze site geraadpleegd worden. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 135, Nr 4 (2019): Theorie en de digitale geesteswetenschappen

Inhoudsopgave

Artikelen

Theorie en de digitale geesteswetenschappen. Ten geleide
Mike Kestemont, Dirk van Hulle 301-302
Willekeur in culturele verandering
Folgert Karsdorp 303-315
Kunnen machines (literatuur) lezen?
Mike Kestemont, Luc Herman 316-328
Reality check voor de kwantitatieve Nederlandse taalkunde: laveren tussen de Scylla van het conservatisme en de Charybdis van de zelfgenoegzaamheid
Freek Van de velde, Karlien Franco, Dirk Geeraerts 329-343
Computationele narratologie: ‘structuralism strikes back’ of nieuwe antwoorden op nieuwe vragen?
Gunther Martens 344-356
Joris en Karina’s Holistisch Letterkundig Onderzoeksbureau
Joris van Zundert, Karina van Dalen-Oskam 357-372
Tussen de regels. Representatie-kritiek in de Digital Humanities
Roel Smeets 373-383
Historische taalkunde en Digital Humanities: samen naar een mooie toekomst
Nicoline van der Sijs 384-405
De macht van het woord met het getal ontleed
Els Stronks 406-415
Theoretische taalkunde in het digitale tijdperk. A match made in heaven
Jeroen van Craenenbroeck 416-432
Hoe digital zijn de humanities-opleidingen? Een perceptiestudie aan de faculteit Letteren van KU Leuven
Melina De Dijn, Eline Zenner, Stefano De Pascale, Liesbet Heyvaert 433-452
Over corpora, intuïties, en idiomen
Tanja Temmerman, Jeroen van Craenenbroeck 453-464
De logica van de tekstversie in digitaal geschreven literatuur
Dirk van Hulle 365-477


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521