Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


***nieuws:*** Het artikel van Ksenia Robbe (Universiteit Leiden) in TNTL 2015/4 is bekroond met de Academische Jaarprijs voor beste artikel van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De jaarprijzen van de MNL zijn dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. Deze jaarlijkse prijzen bekronen de beste masterscriptie, het beste academische artikel en de beste dissertatie op het gebied van de Nederlandse taalkunde of de Nederlandstalige en Afrikaanse letterkunde. In 2016 was de Nederlandse en/of Afrikaanse letterkunde aan de beurt. De redactie wil Ksenia Robbe van harte feliciteren met deze mooie onderscheiding.

 

TNTL (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature) publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden. Het tijdschrift richt zich op een internationaal publiek van vakgenoten en geïnteresseerde leken. De bijdragen zijn peer reviewed en getoetst op wetenschappelijkheid, relevantie en leesbaarheid. Elke jaargang bevat vier nummers waarvan in de regel één aflevering gewijd is aan een spraakmakend thema.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 133, Nr 3 (2017)

Inhoudsopgave

Artikelen

‘Ni yao shenme? Patatje?’ Gezinstaalbeleid en meertalige praktijken in een Chinees migrantengezin
Luk van Mensel, Lin-Hua Yao 159-181
Pieter Vostaert en het paragraafteken. De Roman van Walewein als onvoltooid verhaal met een zelfstandige voortzetting
Jelmar Hugen, Geert Warnar 183-203
‘U hebt ernaar gevraagd, anders had ik er niks van ge­zegd’. Interviews in de documentaire literatuur van de jaren zestig
Lieselot De Taeye 204-223

Boekbeoordelingen

Van Boven & Verstraeten, Schrijverstypen (2016) PDF
Sarah Beeks I-II
Scheichelbauer, Willem Frederik Hermans als filosoof (2017) PDF
Daan Rutten III-V
Groos, Een hard en waakzaam woord (2016) PDF
Sander Bax VI-VIII
Steurs, Taal is business (2016) PDF
Marinel Gerritsen IX-X
Van De Mieroop et al. (red.), De macht van de taal (2016) PDF
Jürgen Jaspers XI-XII


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521