Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


TNTL (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature) publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden. Het tijdschrift richt zich op een internationaal publiek van vakgenoten en geïnteresseerde leken. De bijdragen zijn peer reviewed en getoetst op wetenschappelijkheid, relevantie en leesbaarheid. Elke jaargang bevat vier nummers waarvan in de regel één aflevering gewijd is aan een spraakmakend thema.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 134, Nr 3 (2018)

Inhoudsopgave

Artikelen

The use of the Dutch additive particle ook ‘too’ to avoid contrast
Tijn Schmitz, Lotte Hogeweg, Helen de Hoop 197-219
De affectieve dominant. Een ideologiekritische lezing van recent Nederlandstalig proza
Hans Demeyer, Sven Vitse 220-244
Een gasthuis vol narren. Van traditionele naar moderne hellevaart in twee achttiende-eeuwse droomsatiren
Thomas Pierrart 245-273

Boekbeoordelingen

Keesman, De eindeloze stad (2017) PDF
Mark Visscher I-II
Dera, Sprekend kritiek (2017) PDF
Sjoerd-Jeroen Moenandar III-IV
Rymenants & De Strycker (red.), Willem Elsschot (2017) PDF
Willem Bongers-Dek V-VII
Sergier, Het ‘nouveau journal’ (2017) PDF
Nele Janssens VIII-X


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521