Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


In het nieuws: NRC Handelsblad besteedde aandacht aan een recent artikel in TNTL over de complexiteit van het taalgebruik in Nederlandstalige romans sinds 1950.

TNTL (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature) publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden. Het tijdschrift richt zich op een internationaal publiek van vakgenoten en geïnteresseerde leken. De bijdragen zijn peer reviewed en getoetst op wetenschappelijkheid, relevantie en leesbaarheid. Elke jaargang bevat vier nummers waarvan in de regel één aflevering gewijd is aan een spraakmakend thema.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Voor recente jaargangen, kunnen artikels die ouder zijn dan twee jaar ook in PDF op deze site geraadpleegd worden. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 135, Nr 3 (2019)

Inhoudsopgave

Artikelen

Schijnen in gesproken Belgisch en Nederlands Nederlands
Maurice Vliegen 201-216
De bronconstructies van Belgisch Nederlands (’t) schijnt: een repliek
Timothy Colleman, Julie Van Bogaert 217-225
Konst-termen en gestadige bybeltaal. De representatie van achttiende-eeuws piëtistisch taalgebruik door contemporaine auteurs
Martha Visscher-Houweling 226-247
Een onbekend gedicht van Vondel uit 1667: ‘Uitvaert van Jonckvrouw Geertruidt Hinloopen Vermaes’
Ad Leerintvelt, Vincent Klooster 248-259
De Spiegel historiael in Italië: onbekende fragmenten te Valenza
Davide Bertagnolli 261-295

Boekbeoordelingen

Janssen & Marynissen, Het Narrenschip in de Lage Landen (2018) PDF
Bram Caers 296-297
Bax, De literatuur draait door (2019) PDF
Gaston Franssen 298-300


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521