Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


***nieuws:*** Het artikel van Ksenia Robbe (Universiteit Leiden) in TNTL 2015/4 is bekroond met de Academische Jaarprijs voor beste artikel van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De jaarprijzen van de MNL zijn dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. Deze jaarlijkse prijzen bekronen de beste masterscriptie, het beste academische artikel en de beste dissertatie op het gebied van de Nederlandse taalkunde of de Nederlandstalige en Afrikaanse letterkunde. In 2016 was de Nederlandse en/of Afrikaanse letterkunde aan de beurt. De redactie wil Ksenia Robbe van harte feliciteren met deze mooie onderscheiding.

 

TNTL (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature) publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden. Het tijdschrift richt zich op een internationaal publiek van vakgenoten en geïnteresseerde leken. De bijdragen zijn peer reviewed en getoetst op wetenschappelijkheid, relevantie en leesbaarheid. Elke jaargang bevat vier nummers waarvan in de regel één aflevering gewijd is aan een spraakmakend thema.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 133, Nr 4 (2017)

Inhoudsopgave

Artikelen

‘De kapitaalste dorpsvertelling’. George Eliots Adam Bede in Nederland
Jan Oosterholt 227-238
De ethiek van het literaire
Frans Ruiter, Wilbert Smulders 239-245
Kleine meditatie over een ‘cadeau d’une merde’. ‘Het grote medelijden’ van Willem Frederik Hermans
Frans Ruiter 246-267
Oog en blik Over de ‘geheimZINnigheid’ van Hermans’ werk
Wilbert Smulders 268-292

Boekbeoordelingen

Bloemendal & Smith (red.), Politics and Aesthetics in European Baroque and Classicist Tragedy PDF
Astrid Stilma I-II
Spronck e.a. (red.), Geschiedenis van de literatuur in Limburg PDF
Wilbert Smulders III-IV
Franssen & Honings (red.), Idolizing Authorship. Literary Celebrity and the Construction of Identity. 1800 to the Present. PDF
Sjoerd-Jeroen Moenandar V-VI
Korneeva & Ospovat (red.), Dramatic Experience. The Poetics of Drama and the Early Modern Public Sphere(s) PDF
Freya Sierhuis VII-VIII
Verschaffel, De weg naar het binnenland. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1700-1800 PDF
Kornee van der Haven IX-X


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521