Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


In het nieuws: NRC Handelsblad besteedde aandacht aan een recent artikel in TNTL over de complexiteit van het taalgebruik in Nederlandstalige romans sinds 1950.

TNTL (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature) publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden. Het tijdschrift richt zich op een internationaal publiek van vakgenoten en geïnteresseerde leken. De bijdragen zijn peer reviewed en getoetst op wetenschappelijkheid, relevantie en leesbaarheid. Elke jaargang bevat vier nummers waarvan in de regel één aflevering gewijd is aan een spraakmakend thema.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Voor recente jaargangen, kunnen artikels die ouder zijn dan twee jaar ook in PDF op deze site geraadpleegd worden. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 136, Nr 1 (2020)

Inhoudsopgave

Artikelen

Van de redactie PDF
Marc van Zoggel 1
Bredero’s Klucht van de molenaar in twee vroege drukken. Een vergelijking van de editie Verberg (1618) en de editie Vander Plasse (1619)
Jeroen Jansen 2-19
‘Alleen vette prijzen doen ertoe’. De receptie van literatuurprijzen in de literaire dag- en weekbladkritiek
Petra Boudewijn 20-54

Vondsten en vergezichten

Nieuwe wegen voor de Moderne Nederlandse Letterkunde
Marieke Winkler, Mathijs Sanders 55-64
Een ontmoeting tussen Brandaan en Wim Gerritsen
Clara Strijbosch, Andrea van Leerdam 65-67

Boekbeoordelingen

Luceberts postume schandaal PDF
Yasco Horsman 68-70
Luceberts postume schandaal PDF
Yasco Horsman 68-70
Nog maar weer eens over porno PDF
Ivo Nieuwenhuis 71-72
Het grensgebied tussen de literatuur en de documentaire PDF
Janneke Weijermars 73-74


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521