Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


TNTL (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature) publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden. Het tijdschrift richt zich op een internationaal publiek van vakgenoten en geïnteresseerde leken. De bijdragen zijn peer reviewed en getoetst op wetenschappelijkheid, relevantie en leesbaarheid. Elke jaargang bevat vier nummers waarvan in de regel één aflevering gewijd is aan een spraakmakend thema.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 134, Nr 2 (2018)

Inhoudsopgave

Artikelen

Woord vooraf
Jeroen Dera, Lotte Jensen, Jos Joosten 87-88
‘Het zomersch land onder de vuren lucht’. Over de toekomst van de studie van de Nederlandse letterkunde
Lotte Jensen, Rick Honings 89-102
De zang van de sirene. De Nederlandse literatuur van de zestiende eeuw en de grenzen van een vakgebied
Samuel Mareel 103-111
De glans van Vondels Lucifer en het cultureel geheugen van de mijnen. World Literature, interdisciplinariteit, cultural memory
Prandoni Marco 112-122
Tussen close en distant. Personage-hiërarchieën in Peter Buwalda’s Bonita Avenue
Lucas van der Deijl, Roel Smeets 123-145
De lezende leraar. Literatuuronderwijs in Nederland(s) als onderzoeksobject
Jeroen Dera 146-170
De politieke taak van Nederlandse letterkunde. Van natiestaat tot urbaniciteit – van taal als ui naar taal als strijdtoneel
Frans-Willam Korsten 171-187
‘Is dan het glanzen van uw woord bestorven en voorgoed teloor?’ Enkele overwegingen rond de moderne-neerlandistiek nu en straks
Jos Joosten 188-194

Boekbeoordelingen

Smith, Miraudijs, Walewein en ‘ic’ (2017) PDF
Viorica van der Roest I-II
Van Doeselaar, Bewegend lezen (2017) PDF
Roel Smeets III-IV
Van Anrooij & Hoftijzer (red.), Lezen in de Lage Landen (2017) PDF
Marjolein van Herten V-VI
Van Loon, Lo, Donk, Horst (2017) PDF
Arend Quak VII-IX
Rosseel, New approaches to measuring the social meaning of language variation (2017) PDF
Hanne Kloots X-XI


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521