Redactioneel beleid

Focus en missie

Al meer dan een eeuw wordt het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden. TNTL richt zich op de neerlandistiek in de ruimste zin. Men vindt er artikelen over historische taalkunde (inclusief lexicografie) en diachrone aspecten van taalvariatie in het (hedendaagse) Nederlands, alsmede over de letterkunde vanaf de Middeleeuwen tot de dag van vandaag. TNTL neemt artikelen in het Nederlands en in het Engels op. Ze zijn bedoeld om een breed publiek van neerlandici te bereiken, hetgeen onder meer impliceert dat behalve naar wetenschappelijke diepgang ook gestreefd wordt naar leesbaarheid.

Naast artikelen bevat het tijdschrift bijdragen aan de essayrubriek 'Interdisciplinair' (waarin studies uit andere vakgebieden besproken worden die methodisch of anderszins voor de neerlandistiek van belang zijn), boekbeoordelingen en een lijst met ontvangen boeken. De boekbeoordelingen worden ook digitaal op deze website gepubliceerd. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar: eind maart, eind juni, eind september en eind december.

De teksten op deze website zijn raadpleegbaar als pdf-file. Pdf-files kunnen bekeken worden met behulp van de Acrobat Reader, die u gratis van Internet kunt downloaden. Zie hiervoor de Adobe-website.

 

Beleid secties

Artikelen

Aangevinkt Open inzendingen Aangevinkt Geïndexeerd Aangevinkt Peer reviewed

Interdisciplinair

Aangevinkt Open inzendingen Aangevinkt Geïndexeerd Aangevinkt Peer reviewed

Vondsten en vergezichten

Aangevinkt Open inzendingen Aangevinkt Geïndexeerd Aangevinkt Peer reviewed

Boekbeoordelingen

Niet aangevinkt Open inzendingen Aangevinkt Geïndexeerd Aangevinkt Peer reviewed

Signalementen

Aangevinkt Open inzendingen Aangevinkt Geïndexeerd Aangevinkt Peer reviewed
 

Peer review-procedure

TNTL is een toonaangevend peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift. Artikelen worden beoordeeld door twee of meer (anonieme) beoordelaars uit de redactie en/of uit een groep van externe adviseurs. Op basis van de evaluaties besluit de redactie een ingediend artikel ofwel af te wijzen, ofwel te accepteren voor publicatie onder de voorwaarde dat eventuele opmerkingen en suggesties van de beoordelaars worden verwerkt.

 

Verschijningsfrequentie

Het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde is een periodieke publicatie. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar: eind maart, eind juni, eind september en eind december.

 

Open Access-beleid

Dit tijdschrift is voor een deel vrij toegankelijk en gaat uit van het idee dat het vrij en onmiddellijk beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderzoek voor het publiek de kennisuitwisseling wereldwijd beter ondersteunt. De boekbesprekingen zijn in pdf-formaat te downloaden. Andere stukken (de artikels en bijdragen in de rubriek interdisciplinair) zijn aanvankelijk slechts in de gedrukte versie van het tijdschrift te consulteren.

 

Redactieraad

De uitgebreide redactieraad van dit tijdschrift is samengesteld uit de volgende experten op het gebied van de Nederlandse taal- en literatuurstudie:

 

 • dr. B. Besamusca (Utrecht)
 • dr. L.M.E.A. Cornips (Amsterdam)
 • dr. P. Couttenier (Antwerpen)
 • dr. D. De Geest (Leuven)
 • dr. R. Howell (Madison, wi)
 • dr. M. Hüning (Berlijn)
 • dr. M. Kemperink (Groningen)
 • dr. J. Konst (Berlijn)
 • dr. E.J. Krol (Praag)
 • dr. T. van Kalmthout
 • dr. M. van Oostendorp (Amsterdam)
 • dr. H.-J. Schiewer (Freiburg)
 • dr. A. van Strien (Amsterdam)
 • dr. M. Van Vaeck (Leuven)
 • dr. B. Vervaeck (Gent)
 • dr. R. Willemyns (Brussel)

 

 

Platform Boekbeoordelingen

TNTL-Platform Boekbeoordelingen

Het TNTL-Platform Boekbeoordelingen is een online rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier: zie www.tntl.nl/boekbeoordelingen. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

De contribuanten zijn verbonden aan een academische instelling of instituut, zijn gepromoveerd in de neerlandistiek of bezig met een promotie-onderzoek. Zij kunnen zich aanmelden als recensent via deze website (boekbeoordelingen@tntl.nl).

Het Platform wordt ondersteund door een redactieraad. Het beheer is in handen van een tweetal secretarissen, gefaciliteerd door de Commissie voor de Opdrachten van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde van de Universiteit van Amsterdam. De secretarissen hebben als taak het aanschrijven van contribuanten, het aanvragen en versturen van te bespreken boeken en het in ontvangst nemen en redigeren van de stukken. Richt u voor alle correspondentie tot het emailadres boekbeoordelingen@tntl.nl. Het secretariaat houdt zich aanbevolen voor suggesties van te recenseren boeken.mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521