Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


In het nieuws: NRC Handelsblad besteedde aandacht aan een recent artikel in TNTL over de complexiteit van het taalgebruik in Nederlandstalige romans sinds 1950.

TNTL (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature) publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden. Het tijdschrift richt zich op een internationaal publiek van vakgenoten en geïnteresseerde leken. De bijdragen zijn peer reviewed en getoetst op wetenschappelijkheid, relevantie en leesbaarheid. Elke jaargang bevat vier nummers waarvan in de regel één aflevering gewijd is aan een spraakmakend thema.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Voor recente jaargangen, kunnen artikels die ouder zijn dan twee jaar ook in PDF op deze site geraadpleegd worden. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 136, Nr 3 (2020)

Inhoudsopgave

Artikelen

Hollanders, Friezen of Vlamingen? Een studie naar de persoonsnamen van de eerste Amagerboeren uit de toenmalige Nederlanden
Ann Marynissen, Joost Robbe 77-98
Religieuze literatuur tussen het Middelnederlands en het Frans. Tekstuele mobiliteit en gedeelde leescultuur
Anna Dlabačová, Margriet Hoogvliet 99-129
De rebellen van Berbice. Slavernij en de rechtvaardigheid van verzet in Nicolaas Simon van Winters Monzongo, of de koningklyke slaaf (1774)
Sarah J. Adams 130-146
‘Heb je dat, betrokken blanke wereldburger?’ De vluchtelingencrisis, betrokkenheid en opportunisme in twee werken van Ilja Leonard Pfeijffer
Liesbeth Minnaard 147-163

Vondsten en vergezichten

Wetenschap van de allerindividueelste expressie en de allerindividueelste emotie. Over het tekort van ideologiekritiek en over de debatcultuur in ons vakgebied PDF
Jos Joosten 164-172

Boekbeoordelingen

Literaire klimaatverandering PDF
Aafje de Roest 173-175
Beschouwing van een Wijze Draak PDF
Luke Schouwenaars 175-177
De visie uit de marge PDF
Bertram Mourits 177-179
De wijze koopman PDF
Ton van Strien 179-181
Stijl op microniveau PDF
Paul Gillaerts 181-184
Beter laat PDF
Geert Buelens 185-187


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521