Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


TNTL (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde/Journal of Dutch Linguistics and Literature) publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden. Het tijdschrift richt zich op een internationaal publiek van vakgenoten en geïnteresseerde leken. De bijdragen zijn peer reviewed en getoetst op wetenschappelijkheid, relevantie en leesbaarheid. Elke jaargang bevat vier nummers waarvan in de regel één aflevering gewijd is aan een spraakmakend thema.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 131, Nr 3 (2015)

Inhoudsopgave

Artikelen

Word Distributions in Dutch Tweets. A quantitative appraisal of the distinction between function and content words
Hans van Halteren, Nelleke Oostdijk 189-226
Karel van de Woestijne, aristocraat, discomaan. De grammofoon en de constructie van een auteurspostuur
Bram Lambrecht, Tom Willaert 227-244
Lezen in beweging. Over cinematografisch lezen
Frank van Doeselaar 245-263

Boekbeoordelingen

Praat, Verrek, het is geen kunstenaar (2014) PDF
Laurens Ham I-III
De Haas, De eigenhandige dood (2014) PDF
Lieke Stelling IV-V
Hrnčířová (et al.), Praagse Perspectieven 9 (2014) PDF
Ton van Kalmthout VI-VIII
Heumakers, De esthetische revolutie (2014) PDF PDF
Frans Ruiter IX-XI
Honings (et al.), Schokkende boeken! (2014) PDF
Sjoerd-Jeroen Moenandar XII-XIII


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521