Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


TNTL (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde/Journal of Dutch Linguistics and Literature) publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden. Het tijdschrift richt zich op een internationaal publiek van vakgenoten en geïnteresseerde leken. De bijdragen zijn peer reviewed en getoetst op wetenschappelijkheid, relevantie en leesbaarheid. Elke jaargang bevat vier nummers waarvan in de regel één aflevering gewijd is aan een spraakmakend thema.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 1, Nr 1 (2016)

Inhoudsopgave

Artikelen

Lidwoordomissie in Nederlandse krantenkoppen. Een corpusonderzoek naar factoren van distributie, variatie en gebruik
Albert Oosterhof, Gudrun Gawoens 1-28
Was kopiist ‘B’ de samensteller van de Lancelotcompilatie? Over verstoord rijm en onjuiste hoofdstuktitels in Die Riddere metter Mouwen
Simon Smith 27-51
De stamboom van de geuzenliedboekjes
Jos Houtsma 52-82

Boekbeoordelingen

Moenandar, Depraved Borderlands PDF
Ieme van der Poel I-II
Konst, Alles Waan PDF
Yra van Dijk III-IV
Van Craenenbroeck & Vanden Wyngaerd, Formele semantiek PDF
Joost Zwarts V-VI
Bundschuh-Van Duikeren et al. 2014, etc. PDF
Ted Laros VII-IX
Bernaerts et al., Het lab van de sixties PDF
Jeroen Dera X-XI
Ham, Door Prometheus geboeid PDF
Rick Honings XII-XIII
Pieters, Op zoek naar Huygens PDF
Harald Hendrix XIV-XV


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521