Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


Mooie recensies: Recent verscheen in Neerlandia/Nederlands van Nu een mooie bespreking van TNTL 2009:2 door Ludo Beheyt, een feestnummer met korte bijdragen over relatie neerlandistiek met buitenwereld. Even lovend was de bespreking op Neder-L door Marc van Oostendorp van Cefas van Rossems recente bijdrage aan TNTL.

Al meer dan een eeuw wordt het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden. TNTL richt zich op de neerlandistiek in de ruimste zin. Men vindt er artikelen over historische taalkunde (inclusief lexicografie) en diachrone aspecten van taalvariatie in het (hedendaagse) Nederlands, alsmede over de letterkunde vanaf de Middeleeuwen tot de dag van vandaag. TNTL neemt artikelen in het Nederlands en in het Engels op. Ze zijn bedoeld om een breed publiek van neerlandici te bereiken, hetgeen onder meer impliceert dat behalve naar wetenschappelijke diepgang ook gestreefd wordt naar leesbaarheid. TNTL is een toonaangevend, peer reviewed, wetenschappelijk tijdschrift.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 131, Nr 1 (2015)

Inhoudsopgave

Artikelen

Josse Bade: auteur van Dit is der zotten ende der narren scip (1500)
Theo A.J.M. Janssen, Ann Marynissen 1-40
De dichter en de vos: Willem en Reynaert
Roel Zemel 41-63
Boekenkeuze en motieven van hedendaagse leesclubs in Nederland
Marjolein van Herten 64-91
Gosro, Saadi en soefisme als cultuurtekst. Een intertekstuele lectuur van Portretten en een oude droom van Kader Abdolah
Ewa Dynarowicz 92-108

Boekbeoordelingen

Folkerts & Gabriël (red.), A Bunch of Books (2013) PDF
Sarah Laseke I-II
Behschnitt, De Mul & Minnaard (red.) Literature, Language and Multiculturalism in Scandinavia and the Low Countries (2013) PDF
Sjoerd-Jeroen Moenandar III-IV
Hogenbirk & Zemel (red.), Want hi verkende dien name wale. Opstellen voor Willem Kuiper (2014) PDF
Jacqueline Wessel V-VI


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521