Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


Mooie recensies: Recent verscheen in Neerlandia/Nederlands van Nu een mooie bespreking door Ludo Beheyt verschenen van TNTL 2009:2, een feestnummer met korte bijdragen over relatie neerlandistiek met buitenwereld. Even lovend was de bespreking op Neder-L door Marc van Oostendorp van Cefas van Rossems recente bijdrage aan TNTL.

Al meer dan een eeuw wordt het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden. TNTL richt zich op de neerlandistiek in de ruimste zin. Men vindt er artikelen over historische taalkunde (inclusief lexicografie) en diachrone aspecten van taalvariatie in het (hedendaagse) Nederlands, alsmede over de letterkunde vanaf de Middeleeuwen tot de dag van vandaag. TNTL neemt artikelen in het Nederlands en in het Engels op. Ze zijn bedoeld om een breed publiek van neerlandici te bereiken, hetgeen onder meer impliceert dat behalve naar wetenschappelijke diepgang ook gestreefd wordt naar leesbaarheid. TNTL is een toonaangevend, peer reviewed, wetenschappelijk tijdschrift.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 130, Nr 2 (2014)

Inhoudsopgave

Artikelen

Dialectcompetentie en functionaliteit van het dialect in Vlaanderen anno 2013
Anne-Sophie Ghyselen, Jacques Van Keymeulen 117-139
Op het snijvlak van medioneerlandistiek en vertaalwetenschap. Een voorstel voor een nieuwe benadering van de Brabantse vertaling van de Roman de la Rose
Anne Reynders 140-154
Fictie, waarheid en verdichting. Het Rijnlandse en het Angelsaksische genre-systeem voor verhalend proza in de negentiende eeuw
Toos Streng 155-171
Ziektegeschiedenissen als de sprookjes van een nieuwe tijd. De historische werkelijkheid in De gallische ziekte (1979) van Louis Ferron
Jan Konst 172-192

Interdisciplinair

Cognitieve literatuurstudie, de textuur van fictioneel bewustzijn en Jan Lauwereyns’ Monkey business
Lars Bernaerts 193-213

Boekbeoordelingen

Liebregts, Praamstra & Van Zyl, Zo ver & zo dichtbij PDF
Hanneke Stuit I-II
Keßler, Princesse der rederijkers PDF
Anne Reynders III-IV
De Strycker, Celan auseinandergeschrieben PDF
Geertjan de Vugt V-VII
Ester, Van der Merwe & Mulder, Woordeloos tot verhaal PDF
Hanneke Stuit VIII-IX


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521