Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


Mooie recensies: Recent verscheen in Neerlandia/Nederlands van Nu een mooie bespreking door Ludo Beheyt verschenen van TNTL 2009:2, een feestnummer met korte bijdragen over relatie neerlandistiek met buitenwereld. Even lovend was de bespreking op Neder-L door Marc van Oostendorp van Cefas van Rossems recente bijdrage aan TNTL.

Al meer dan een eeuw wordt het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden. TNTL richt zich op de neerlandistiek in de ruimste zin. Men vindt er artikelen over historische taalkunde (inclusief lexicografie) en diachrone aspecten van taalvariatie in het (hedendaagse) Nederlands, alsmede over de letterkunde vanaf de Middeleeuwen tot de dag van vandaag. TNTL neemt artikelen in het Nederlands en in het Engels op. Ze zijn bedoeld om een breed publiek van neerlandici te bereiken, hetgeen onder meer impliceert dat behalve naar wetenschappelijke diepgang ook gestreefd wordt naar leesbaarheid. TNTL is een toonaangevend, peer reviewed, wetenschappelijk tijdschrift.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 129, Nr 4 (2013): Computationele benaderingen in de literatuurwetenschap

Inhoudsopgave

Artikelen

Inleiding
Karina van Dalen-Oskam 189-190
Digital Humanities: the Next Big Thing? Enkele notities bij een ontluikend debat
Stephan Besser, Thomas Vaessens 191-204
De afstand tussen close en distant. Methoden en vraagstellingen in computationeel letterkundig onderzoek
Els Stronks 205-214
Online boekdiscussie van een afstand gelezen
Peter Boot 215-232
Canoniseringsprocessen in de hedendaagse theaterkritiek. Een frequentie-analyse van de ‘Vlaamse golf’ in het podiumtijdschrift Etcetera
Thomas Crombez 233-245
Het werk van een klerk. Een stylometrische verkenning van het auteurschap achter Der ystorien bloeme
Marjolein Hogenbirk, Mike Kestemont 246-273
Het is groen en leeft nog lang en gelukkig. Classificatie van volksverhaalgenres op basis van formules
Folgert Karsdorp 274-288

Boekbeoordelingen

Ethiek van de lectuur PDF
Yra van Dijk I-II
De reis van Sint Brandaan PDF
Viorica van der Roest III-IV
Het binnenste buiten PDF
Sander Bax V-VI
Van Naaldwijk’s Chronicles of Holland PDF
Bram Caers VII-VIII
Huygens op dienstreis PDF
Ton van Strien XI-X


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521