Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


Mooie recensies: Recent verscheen in Neerlandia/Nederlands van Nu een mooie bespreking door Ludo Beheyt verschenen van TNTL 2009:2, een feestnummer met korte bijdragen over relatie neerlandistiek met buitenwereld. Even lovend was de bespreking op Neder-L door Marc van Oostendorp van Cefas van Rossems recente bijdrage aan TNTL.

Al meer dan een eeuw wordt het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden. TNTL richt zich op de neerlandistiek in de ruimste zin. Men vindt er artikelen over historische taalkunde (inclusief lexicografie) en diachrone aspecten van taalvariatie in het (hedendaagse) Nederlands, alsmede over de letterkunde vanaf de Middeleeuwen tot de dag van vandaag. TNTL neemt artikelen in het Nederlands en in het Engels op. Ze zijn bedoeld om een breed publiek van neerlandici te bereiken, hetgeen onder meer impliceert dat behalve naar wetenschappelijke diepgang ook gestreefd wordt naar leesbaarheid. TNTL is een toonaangevend, peer reviewed, wetenschappelijk tijdschrift.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 130, Nr 3 (2014)

Inhoudsopgave

Artikelen

Een clein vliechken of een cleine wormken. De flexie van het adjectief in het oudste Nederlandstalige gedrukte boek
Joost Robbe 217-236
De schatkist. Lambert Bidloo’s Panpoëticon Batavûm
Ton van Strien 237-260
Tussen fictie en non-fictie. Paratekstuele strategieën en de receptie van Het refrein is Hein
Wouter Schrover 262-280

Interdisciplinair

Voer voor psychiaters. Willem Bilderdijk als patiënt
Rick Honings, Steven Honings 281-303

Boekbeoordelingen

Honings & Praamstra (red.), Ellendige levens PDF
Bram Lambrecht I-II
Mathijsen, Historiezucht PDF
Ellen Krol III-IV
Grüttemeier, Beekman & Rebel (red.), Neue Sachlichkeit and Avant-Garde PDF
Jeroen Dera V-VI


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521