Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


TNTL (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde/Journal of Dutch Linguistics and Literature) publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden. Het tijdschrift richt zich op een internationaal publiek van vakgenoten en geïnteresseerde leken. De bijdragen zijn peer reviewed en getoetst op wetenschappelijkheid, relevantie en leesbaarheid. Elke jaargang bevat vier nummers waarvan in de regel één aflevering gewijd is aan een spraakmakend thema.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 131, Nr 4 (2015): Shadow Histories. Transculturation and Narrative in Afrikaans

Inhoudsopgave

Artikelen

Shadow Histories. Transculturation and Narrative in Afrikaans
Hanneke Stuit 267-275
Histories of the Everyday. Domestic Workers in the South African Literary Archive
Ena Jansen 276-288
‘They Couldn’t Achieve their Goal with Me’. Telling Rape During the South African War
Antjie Krog 289-304
The Epic and the Anti­-epic. Myth­making in South Africa’s Number Gangs
Tertius Kapp 305-322
Translating Transition. The politics of Nostalgia and Provincialization in Antjie Krog’s 'A Change of Tongue and Begging to Be Black'
Ksenia Robbe 323-338
The Bastardisation of History. Mythology and Transculturation in Tertius Kapp’s 'Rooiland'
Hanneke Stuit 339-352
Writing Dead Ends. Notes on Breyten Breytenbach’s Open Letters to Nelson Mandela
Alwyn Roux, Elizabeth Louise Nortjé 353-364

Boekbeoordelingen

Opkomst en bloei van het Friese nationalisme, 1740-1875 PDF
Goffe Jensma I-II
Handbuch Niederländisch. Sprache und Sprachkultur von den Anfängen bis 1800 PDF
Ute K. Boonen III-IV
Literaire Fancultuur in Nederland PDF
Nicky van Es V-VII
De Mulisch Mythe. Harry Mulisch: schrijver, intellectueel, icoon PDF
Sarah Beeks VIII-IX


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521