Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


Mooie recensies: Recent verscheen in Neerlandia/Nederlands van Nu een mooie bespreking van TNTL 2009:2 door Ludo Beheyt, een feestnummer met korte bijdragen over relatie neerlandistiek met buitenwereld. Even lovend was de bespreking op Neder-L door Marc van Oostendorp van Cefas van Rossems recente bijdrage aan TNTL.

Al meer dan een eeuw wordt het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde uitgegeven door de Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden. TNTL richt zich op de neerlandistiek in de ruimste zin. Men vindt er artikelen over historische taalkunde (inclusief lexicografie) en diachrone aspecten van taalvariatie in het (hedendaagse) Nederlands, alsmede over de letterkunde vanaf de Middeleeuwen tot de dag van vandaag. TNTL neemt artikelen in het Nederlands en in het Engels op. Ze zijn bedoeld om een breed publiek van neerlandici te bereiken, hetgeen onder meer impliceert dat behalve naar wetenschappelijke diepgang ook gestreefd wordt naar leesbaarheid. TNTL is een toonaangevend, peer reviewed, wetenschappelijk tijdschrift.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 131, Nr 2 (2015)

Inhoudsopgave

Artikelen

Hoe zeer onze smaak van dien der oude Grieken verschilt. Neoclassicistische vertalingen en producties van Sophocles' Antigone tijdens de negentiende eeuw
Thomas Crombez 111-122
De historische roman in Nederland, 1790-1899. Waardering en numerieke en thematische ontwikkeling
Toos Streng 123-146
Stoelen, manden, stenen. Objecten in de hedendaagse roman
Ben De Bruyn, Pieter Verstraeten 147-170
‘Zulke literatuur is voor veel later komenden bestemd’. Piet Mondriaan als schrijver
Janka Wagner 171-186

Boekbeoordelingen

Gabriëls et al., In Vriendschap en vertrouwen (2014) PDF
Dorien De Man I-II
Leemans et al., Worm en donder (2013) PDF
Agnes Sneller III-VI
Van Leerdam et al., Kennis in beeld (2014) PDF
Jacqueline Wessel VII-VIII
Maas, Twents op sterven na dood? (2014) PDF
Henk Bloemhoff IX-X
Van de Velde et al., Patroon en Argument (2014) PDF
Frans Daems XI-XIII
Ford et al., The Early Modern Cultures of Neo-Latin Drama (2013) PDF
Verena Demoed XIV-XVI
Van Bree, Het Nederlands in gevaar? (2014) PDF
Chloé Lybaert XVII-XVIII
Muijres et al., Op de hielen (2014) PDF
Fabian R.W. Stolk XIX-XX


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521