Vol 125, Nr 1 (2009)

Inhoudsopgave

Artikelen

Een oud geminatieproces vanuit een synchroon perspectief PDF
Ben Hermans 2-21
De zaak Valentyn. Plagiaat en wetenschappelijk decorum aan het begin van de achttiende eeuw PDF
Siegfried Huigen 22-40
Drie oude raadsels. De inhoud, het gebruik en de herkomst van het begrip musico PDF
R.J.G.A.A. Gaspar 41-54
Europese literatuur voor luisteraars verklaard. De radiolezing als vorm van middlebrow-literatuurbeschouwing tijdens het interbellum PDF
Koen Rymenants, Pieter Verstraeten 55-80

Interdisciplinair

Omdat de dichter het zegt (of de wiskunde). Navelstaarderij en interdisciplinariteit in poeziëonderzoek PDF
Johanna Casiers 81-89

Boekbeoordelingen

Oebele Vries: Asega, is het dingtijd? De hoogtepunten van de Oudfriese tekstoverlevering PDF
Karina van Dalen-Oskam 90
Dieuwke E. van der Poel e.a. (ed.): Het Antwerps liedboek PDF
Thom Mertens 90-92
Elsa Strietman & Peter Happé (eds.): Urban theatre in the Low Countries, 1400-1625 PDF
Herman Brinkman 92-94
Pieter van Wissing (red.): Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en 1800 PDF
Lotte Jensen 95-96
Lotte Jensen: De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw PDF
Christophe Madelein 96-98
Johan Taeldeman (ed.): Jan Oscar De Gruyter (1907), Het Gentse dialekt. Klank- en vormleer PDF
Jan Stroop 98-99
Bert Van Raemdonck: Allemaal zeep aan onze zolen. Kroniek van het Nieuw Vlaams Tijdschrift (1946-1950) PDF
Annemarie Kets 99-101


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521