Vol 127, Nr 2 (2011)

Inhoudsopgave

Artikelen

De meesters van de Spiegel. Auteursonderscheiding op basis van het frequente rijmwoord in het aandeel van Utenbroeke en Maerlant in de 'Spiegel historiael' PDF
Mike Kestemont 97-121
'Plelling', 'gaetswyn', 'spoling' en circa twintig andere lexicale aanwinsten in Gelders-Overijsselse stadsrekeningen uit het eerste kwart van de vijftiende eeuw PDF
Renaat J.G.A.A. Gaspar 122-138
De roman in Nederland, 1790-1899. Een boekhistorische verkenning PDF
Toos Streng 139-163
‘Wie is toch deze verrassende Krijgelmans?’ Ivo Michiels, C.C. Krijgelmans en het Vlaamse romanexperiment PDF
Lars Bernaerts, Bart Vervaeck 164-188
Het belang van semantische homogeniteit in dialectwoordenboeken PDF
Albert Oosterhof 187-209

Boekbeoordelingen

J. Gera & A. Sneller, Inleiding literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek PDF
Katharina Hupe 212-213
B. Haeseker, ‘Vileine hippocraten’. Geneeskunde in dichtvorm door Constantijn Huygens (1596-1687) pdf
Hans de Waardt 213-214
N. Bemong, M. Kemperink, M. Mathijsen & T. Sintobin (red.), Naties in een spanningsveld. Tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland pdf
Jan Oosterholt 214-216
S. Daalder, A. Foolen & J. Noordegraaf, Taalwetenschap in Nederland. Zestig jaar AVT (1950-2010) pdf
Els Elffers 216-218
G.F.H. Raat, Literatuur als noodzaak. Willem Frederik Hermans: Facetten van een schrijverschap pdf
Peter Kegel 218-220


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521