Vol 123, Nr 3 (2007)

Inhoudsopgave

Artikelen

Vroegmoderne Nederlandse bijbelvertalingen middeleeuwser dan vermoed. Vondst van een vijftiende-eeuwse getuige van het Vorsterman-psalter
Youri Desplenter 185-207
Blindheid en inzicht. De retoriek van het lezen in Constantijn Huygens' Ooghen-Troost
Jürgen Pieters, Lise Gosseye 208-225
Het populaire lied in de achttiende eeuw. Een verkenning in Thirsis Minnewit
Jos Houtsma 226-241
Een kwestie van benadering
Fabian R.W. Stolk 242-245
Een nieuwe Boon voor nieuwe lezers? Stampij over het Verzameld werk
Eep Francken 246-250

Interdisciplinair

'Weest voor alles Neerlandici!' Nicolaas van Wijk (1880-1941), slavist
Jos Schaeken 251-257

Boekbeoordelingen

Pieter van Reenen: In Holland staat een 'Huis'. Kloekes expansietheorie met speciale aandacht voor de dialecten van Overijssel PDF
Jacques van Keymeulen 258-259
P.G. Hoftijzer, O.S. Lankhorst en H.J.M. Nellen (red.): Papieren betrekkingen. Zevenentwintig brieven uit de vroegmoderne tijd PDF
Annemarie Kets 259-260
Cis van Heertum, Ton Jongenelen en Frank van Lamoen (red.): De andere achttiende eeuw. Opstellen voor André Hanou PDF
Lotte Jensen 260-261
Goffe Jensma: Het Oera Linda-Boek. Facsimile, transcriptie, vertaling PDF
Kees Dekker 261-263
Jan Oosterholt: De bril van Tachtig. Het beeld van de 19e-eeuwse Nederlandse dichtkunst PDF
Ellen Krol 263-265
Raf de Bont, Geraldine Reymenants en Hans Vandevoorde (red.): Niet onder één vlag. Van Nu en Straks en de paradoxen van het fin de siècle PDF
Elisabeth Leijnse 265-267
Yra van Dijk: Leegte, leegte die ademt. het typografische wit in de moderne poëzie PDF
Marco Goud 267-269
Melis Stoke: Ik kijk de kat uit de klapperboom. Vijftig Indische rijmkronieken, bijeengelezen en ingeleid door Gerard Termorshuizen. PDF
Adrienne Zuiderweg 269-270
Lut Missinne en Hans Vandevoorde (red.): Gerard Walschap. Regionalist of Europeeër? (1922-1940) PDF
Mathijs Sanders 270-272
Willem Frederik Hermans: Volledige Werken 1 & 7, ed. Jan Gielkens, Peter Kegel en Annemarie Kets PDF
G. F.H. Raat 272-273
Margriet Christien van der Waal: The battle over the books. Processes of selection in the South African literary field PDF
Eep Francken 272-273
Thomas Vaessens: Ongerijmd succes. Poëzie in een onpoëtische tijd PDF
Odile Heynders 275-277


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521