Vakdidactisch onderzoek naar grammatica­onderwijs in Nederland

Peter-Arno Coppen, Jimmy van Rijt, Astrid Wijnands, Roy Dielemans

Samenvatting


In dit artikel wordt een overzicht gegeven van drie samenhangende vakdidacti­sche onderzoeksprojecten op het gebied van het grammaticaonderwijs. In het eer­ste deel zal het grammaticaonderwijs in een breder perspectief van taalbeschou­wingsonderwijs en in een internationaal perspectief geschetst worden, en zal het begrip fundamenteel vakdidactisch onderzoek nader toegelicht worden. Het tweede deel beschrijft de afzonderlijke onderzoeksprojecten. Doordat de onder­zoeksprojecten zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden, valt deze beschrijving voor het ene project wat korter uit dan voor het andere.


Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521