Karel Bostoen, Hart voor Leiden & Chris Heesakkers, Het Vruntbuuc van Jan van Hout

Anneke C.G. Fleurkens

Samenvatting


Boekbespreking van:

  • Karel Bostoen, Hart voor Leiden. Jan van Hout (1542-1609), stadssecretaris, dichter en vernieuwer, uitgegeven in opdracht van de Vereniging Jan van Hout. Hilversum: Verloren, 2009. (Zeven Provinciënreeks 28.) – 128 pp. ISBN 978 90 8704 118 2. € 14,–
  • Chris L. Heesakkers, Het Vruntbuuc van Jan van Hout. Facsimile-uitgave van het album amicorum van Jan van Hout (Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal, nr. 3385) met inleiding, transcriptie, vertaling en toelichting. Leiden: Gingko, 2009. – 247 pp. ISBN 978 90 71256 12 7. € 40,–

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521