Nieuwe wegen voor de Moderne Nederlandse Letterkunde

Marieke Winkler, Mathijs Sanders

Samenvatting


Literatuur geniet grote publieke belangstelling, zoals blijkt uit de populariteit van leesclubs en poëziewedstrijden en de levendige debatten over het literatuuronderwijs. Tegelijkertijd verkeren de disciplines die zich specialiseren in de analyse van literatuur in zwaar weer. Deze situatie noopt tot disciplinaire zelfreflectie: welke nieuwe mogelijkheden schetsen enkele recente Engelstalige studies voor de literatuurwetenschap en welke wegen openen zij voor de academische literatuurstudie in Nederland?


Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521