Tol-Verkuyl & Kleinepier, repliek en dupliek naar aanleiding van TNTL 118 (2002), Web 91-95

Eva M. Tol-Verkuyl, Jan Kleinepier

Samenvatting


Repliek van E. Tol-Verkuyl n.a.v. Jan Kleinepier, bespreking van E. Tol-Verkuyl: Fundamenten voor taalbeschouwing. Een synthese van opvattingen over het gebruik van taalkundige kennis in het taalonderwijs. In: TNTL 118 (2002), Web 91-95. En dupliek van Jan Kleinepier.


Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521