Hollands uit de achttiende eeuw: Het zogenaamde ‘handschrift-Kool’. Een typescript door Klaas Heeroma (tussen 1968 en 1972)

Michiel de Vaan

Samenvatting


Between 1777 and 1782, Agge Roskam Kool collected dialecticisms from North Holland and sent them to Leiden, where Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde was preparing a comprehensive dictionary of Dutch. In the nineteenth century, all of Kool’s lemmata were transferred to separate file cards so that the compilers of WNT could use them. The original contents of Kool’s manuscript were reconstructed and prepared for publication by Klaas Heeroma, probably between 1968 and his death in 1972. Heeroma’s typescript serves as the basis for the present digital edition. Brief linguistic comments on the dialect words and expressions which Kool collected have been added by the current author.

[On the online, digital edition that goes with this paper:]

"Heeroma’s tekst is als digitaal bestand te raadplegen via de website van tntl http://www.tntl.nl/addenda/TNTL20132_Heeroma-2.pdf. Wij hebben de volgende wijzigingen en aanvullingen uitgevoerd:

  • In Heeroma’s inleiding staan voor sommige regels blokjes. Die hebben wij geïnterpreteerd als aanwijzing dat daar een nieuwe alinea begint.
  • In Heeroma’s uitgave van de woordenlijst staan de gereconstrueerde folio- nummers tussen haakjes in de linker marge. Wij plaatsen ze voorafgaand aan het lemma dat in het origineel rechts ervan staat.
  • Heeroma heeft de afzonderlijke dialectwoorden gekenmerkt door spatiëring, dat is hier door vetdruk vervangen.
  • Onderstreping door Heeroma is in de inleiding vervangen door cursivering, in de lijst zelf (waar het zeer sporadisch voorkomt) onveranderd gelaten.
  • We hebben enkele toelichtende voetnoten toegevoegd.

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521