Signalement: Verzet tegen NapoleonSignalement: Verzet tegen Napoleon

Lang is gedacht dat het Nederlandse volk de Franse bezetting aan het begin van de negentiende eeuw zonder verzet onderging. Volgens Verzet tegen Napoleon  van Lotte Jensen is niets minder waar. Tientallen schrijvers hebben hun stem laten horen tegen het Franse gezag en zijn in de bres gesprongen voor het vaderland. Zo kon juist tijdens de bezetting het beeld van de ideale Nederlander ontstaan.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Uitgeverij Vantilt, 2013
ISBN: 978 94 6004 125 9
222 pagina’s 

Signalement: Het binnenste buiten. Werk en leven van Willem BrakmanSignalement: Het binnenste buiten. Werk en leven van Willem Brakman

In Het binnenste buiten wordt het werk en leven van Willem Brakman onder de loep genomen.  Een tiental specialisten werpt nieuw licht op de verschillende aspecten van zijn leven en zijn werk. Ze onderzoeken het begin van de literaire carrière van Brakman, zijn autobiografische blik, zijn spel met de romanruimte, zijn ideologiekritiek, zijn parodieën en zijn humor. Als apotheose wordt er bovendien voor het eerst een deel van Brakmans onvoltooide laatste roman gepubliceerd.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Gent: Academia Press 2012
ISBN: 978 90 382 2028 4
237 pagina’s 

Signalement: De idylle voorbij. Verbeelding van moederschap in Nederlandse literatuur 1980-2010 Signalement: De idylle voorbij. Verbeelding van moederschap in Nederlandse literatuur 1980-2010

In De idylle voorbij onderzoekt Josje Weusten hoe het maatschappelijke moedersideaal in de Nederlandse literatuur van 1980 tot 2010 verbeeld wordt. In de vier romans die Weusten bestudeert, wordt dit moderne moederschapsideaal op systematische wijze geproblematiseerd en ter discussie gesteld. In dit proefschrift worden literatuursociologisch onderzoek en romaninterpretaties op een vernieuwende manier samengebracht, waardoor ons inzicht in de maatschappelijke functie van literatuur wordt vergroot. De romans die Weusten analyseert zijn De reis naar het kind van Vonne van der Meer, Nieuwe buren van Saskia Noort, Een hart van steen van Renate Dorrestein en Met onbekende bestemming van Maya Rasker.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Uitgegeven in eigen beheer. 

Signalement: In de ban van het incestverbodSignalement: In de ban van het incestverbod

Het verbod op incest maakt de relatie tussen broer en zuster tot een relatie van vereniging en scheiding. Broer en zuster delen dezelfde genen en juist hierom horen ze samen en lopen hun wegen uiteen. De verbeelding van deze paradox, is een oeroud thema in zowel hoge als lage cultuur. Maar halverwege de twintigste eeuw is er sprake van een omslag: het gezag van de traditie lijk te tanen. Incestueuze relaties, spelend in het domein van de verbeelding, zijn niet meer per se rampzalig. Marie-Anne Coebergh-van der Marck brengt in In de ban van het incestverbod deze ontwikkeling in kaart aan de hand van vier teksten. Hierbij richt ze zich specifiek op de Nederlandse culturele context

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Hilversum: uitgeverij Verloren, 2012
ISBN: 978-90-8704-335-3
135 pagina’s 

Signalement: Bommel en Bijbel. Bijbel en christendom in de verhalen van Marten ToonderSignalement: Bommel en Bijbel. Bijbel en christendom in de verhalen van Marten Toonder

Marten Toonders heer van stand Olivier B. Bommel, is al zeventig jaar een begrip in de Nederland. Behalve als vermaak dienen de verhalen ook als spiegel van de Nederlandse maatschappij tussen 1941 en 1986. Daarmee zijn ze ook een weerspiegeling van het calvinisme uit die periode, immers een belangrijk onderdeel van die maatschappij. In Bommel en Bijbel onderzoekt Neerlandicus en Bommelkenner Klaas Driebergen de relatie tussen Bommelstrips en het calvinisme. Het boek geeft naast een algemeen beeld van het calvinisme in het werk van Toonder een diepgaande beschouwing van een elftal verhalen.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Soesterberg: Uitgeverij Aspekt, 2012
ISBN: 978-94-6153-220-6
347 pagina’s 

Signalement: Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I, 1814-1834Signalement: Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I, 1814-1834

De Nederlandse taal en literatuur werd in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) ingezet als middel om de Noordelijke en Zuidelijke landsdelen tot een geheel te smeden. Onder leiding van Koning Willem I werden nieuwe maatregelen getroffen om de literatuur in het Zuiden te doen opbloeien. In deze studie beschrijft Janneke Weijermars het effect van dit nieuwe beleid. Ze signaleert dat voor sommige schrijvers de Noord-Nederlandse literatuur de norm was waaraan zij wilden voldoen, terwijl voor anderen het verlangen naar eigenheid juist sterker werd. Literatuur en politieke kwesties blijken sterk vervlochten te zijn en de studie wordt dan ook gepresenteerd als een geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden vanuit literair perspectief.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Hilversum: Verloren, 2012
ISBN: 978-90-8704-310-0
Hardcover, 423 pagina’s 

Signalement: In zijn eigen leemte afgerond. De weg naar Egypte van Gertrude StarinkSignalement: In zijn eigen leemte afgerond. De weg naar Egypte van Gertrude Starink

Tussen 1980 en 2000 publiceerde de dichteres Gertrude Starink vijf dichtbundels, alle onder de titel De weg naar Egypte, waarbij de ondertitels verschilden. Voor haar werk mocht Starink verschillende prijzen in ontvangst nemen, maar de kritiek was wisselend: veel critici gaven aan het werk niet te begrijpen. In zijn proefschrift toont Piet Keijsers aan dat het lineair en realistisch lezen van Starinks bundels niet effectief is. Hij stelt daarom een andere, anti-lineaire, benaderingswijze voor, waarbij de gedichten worden gezien als elementen in een beeldverhaal. Op deze manier kan ieder teken zich met ieder ander teken verbinden en wordt een groter betekenisnetwerk blootgelegd.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl 

Signalement: Literatuurwetenschap en uitgeverijonderzoek – CLW 4 (2012)Signalement: Literatuurwetenschap en uitgeverijonderzoek – CLW 4 (2012)

In het vierde deel van het jaarlijks uitgegeven  Cahier voor Literatuurwetenschap (CLW)  worden resultaten van recent en nog lopend uitgeverijonderzoek geconfronteerd met de algemene literatuurwetenschap. De verschillende bijdragen werden gepresenteerd op, of kwamen tot stand na, de VAL-studiedag in 2010 aan de Universiteit Antwerpen. Centraal op deze dag stond de vraag of het uitgeverijonderzoek zoals het zich in de laatste decennia in Vlaanderen en Nederland heeft ontwikkeld, theoretische inzichten, methodologische invalshoeken en een begrippenapparaat heeft opgeleverd die voor de literatuurwetenschap bruikbaar kunnen zijn.  De bijdragen verzameld in dit Cahier voor Literuurwetenschap, leveren kennis over de verscheidenheid in aanpak, onderwerpkeuze en theoretische inbedding binnen het uitgeverijonderzoek. Daarnaast worden ook verworven ideeën geëvalueerd.

Lees nu ook de recensie van Geertjan de Vugt over Literatuurwetenschap en uitgeverijonderzoek.

Gent: Academia Press, 2012
ISBN: 978-90-382-2047-5
127 pagina’s 

Signalement: Roots of AfrikaansSignalement: Roots of Afrikaans

Hans den Besten (1948-2010) leverde de afgelopen dertig jaar vele bijdragen aan de Afrikaanse taalkunde. Aanvankelijk lag de focus binnen zijn werk op de structuur van het Afrikaans, later verschoof deze naar de historische ontwikkeling van de taal. In Roots of Afrikaans zijn Den Bestens belangrijkste geschriften verzameld, waarin een groot aantal onderwerpen de revue passeert, van de structuur en woordenschat van het Khoikhoi tot het Creools-Portugeels.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2012
ISBN: 9789027252678
458 pagina’s 

Signalement: Jac. van Ginneken onder vuurSignalement: Jac. van Ginneken onder vuur

Jac. van Ginneken was in het interbellum een gevierd taalkundige. Met zijn theorie over taalbiologie legde hij een relatie tussen rassenleer en taal, waardoor hij na de Tweede Wereldoorlog al snel het stempel ‘fout’ opgedrukt kreeg. Zijn positie aan de universiteit was vrijwel onmogelijk geworden. In  dit proefschrift, dat bestaat uit een serie eerder geschreven artikelen, aangevuld met nieuw materiaal, onderzoekt Gerrold van der Stroom of de aantijgingen tegen Van Ginneken gerechtvaardigd zijn, wanneer de wetenschappelijke omstandigheden en de tijd waarin Van Ginneken werkte, worden meegenomen in het oordeel.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU, 2012
ISBN: 978-90-8880-024-5