Signalement: Schrijven in commissieSignalement: Schrijven in commissie

In 1459 begon de Brusselse kanunnikes Maria van Pee de preken van haar biechtvader Jan Storm uit het hoofd op te schrijven. Hiermee stond ze aan het begin van een traditie in het klooster van Jericho. Eeuwenlang hebben daar zusters de conventspreken opgetekend. In Schrijven in commissie analyseert Patricia Stoop de manier waarop de zusters te werk gingen bij het noteren van de preken. Ze laat zien dat de prekencollecties het resultaat zijn van een collectief schrijverschap.

Patricia Stoop
Schrijven in commissie. De zusters uit het Brusselse klooster Jericho en de preken van hun biechtvaders (ca. 1456-1510).
Hilversum,2013
ISBN: 978-90-8704-195-3
495 pag. 

Signalement: Constantijn Huygens op dienstreis. Zijn verslag van een tocht naar Eindhoven en Spa, Luxemburg en Meurs. 1654.Signalement: Constantijn Huygens op dienstreis. Zijn verslag van een tocht naar Eindhoven en Spa, Luxemburg en Meurs. 1654.

Constantijn Huygens maakte in 1654, in dienst van het Oranjehuis, een reis naar prinselijke goederen in Luxemburg en het Duitse Meurs. Het verslag dat Huygens over deze reis schreef wordt in dit boek voor het eerst gepubliceerd. De tekst is geplaatst in zijn historische context en voorzien van toelichtingen. In een bijlage zijn bovendien de zeven gedichten (met vertaling) opgenomen die Constantijn Huygens onderweg schreef.

Uitgegeven en ingeleid door S. Groenveld
Hilversum: Verloren
ISBN: 978-90-8704-365-0
140 pagina’s 

Signalement: Vaderland en Vrede 1672-1713. Publiciteit over de Nederlandse Republiek in oorlog. Signalement: Vaderland en Vrede 1672-1713. Publiciteit over de Nederlandse Republiek in oorlog.

De publieke belangstelling voor de oorlog tussen de Nederlandse Republiek tegen het Frankrijk van Lodewijk XIV was groot. Zij blijkt uit kranten, pamfletten, preken, liedjes, gedicht, prenten, schilderijen en gedenkpenningen. Breed gedragen was het idee dat wat in de honderd jaar sinds de Nederlandse opstand en de strijd tegen Spanje was verworven en opgebouwd, niet verloren mocht gaan. Men sprak over het behoud van het ‘vaderland’. Deze studie laat zien welke rol dit gemeenschappelijk identiteitsbesef speelde tijdens tientallen jaren van oorlog.

Donald Haks
Hilversum: Verloren
ISBN:978-90-8704-337-7
352 pagina’s. 

Signalement: Huisbeelden in de moderne Nederlandstalige poëzieSignalement: Huisbeelden in de moderne Nederlandstalige poëzie

Het onderwerp ‘huis’ speelt in veel poëzie een rol. In Huisbeelden in de moderne Nederlandstalige poëzie onderzoekt Irena Barbara Kalla niet alleen hoe de houding ten opzichte van het huis de afgelopen decennia is veranderd, maar ook hoe deze verandering verbonden is met de literaire en buitenliteraire context en de poëticale opvattingen van dichters. Daarnaast vindt een uitvoerigere analyse van een aantal dichters plaats, aan de hand van de blending theory.

Irena Barbara Kalla
Lage Landen Studies, 4
Gent: Academia Press,2012
380p. 

Signalement: Pro Memorie. Een Gouden Eeuw als erfenisSignalement: Pro Memorie. Een Gouden Eeuw als erfenis

De meeste (kunst)voorwerpen uit de Gouden Eeuw zijn, met name in de zeventiende en achttiende eeuw, ter veiling gebracht. Sommige voorwerpen werden echter geprobeerd in de familie te houden door middel van een erfenis. Frans Grijzenhout onderzoekt in Pro Memorie de actieve inspanning die kunstenaars en hun nazaten, met name de weduwen en dochters, hebben geleverd om hun werk te bewaren. Grijzenhout zoekt onder andere uit welke voorwerpen door middel van een erfenis zijn doorgegeven en besteedt aandacht aan de betekenis van het voorwerp voor de familie.

Nijmegen: Vantilt, 2012
ISBN: 978 94 6004 090 0
31 pagina’s 

Signalement: Draden in het donkerSignalement: Draden in het donker

Intertekstualiteit is binnen de literatuurwetenschap een bekend fenomeen. Het is tevens een theoretisch begrip dat allerlei vragen en mogelijkheden met zich mee brengt. In Draden in het donker wordt dit begrip theoretisch en praktisch verkend. O.a. Maaike Meijer, Ernst van Alphen, Jürgen Pieters en Odile Heynders bepreken de geschiedenis, de mogelijkheden en beperkingen van de intertekstualiteitstheorie en demonstreren hoe onderzoek naar intertekstualiteit er in de praktijk uitziet.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Nijmegen: Vantilt
ISBN 978 94 6004 118 1
348 pagina’s 

Signalement: Na de roesSignalement: Na de roes

De Bildungsroman maakt tussen de negentiende en twintigste eeuw een ontwikkeling door. Waar de negentiende-eeuwse Bildungsroman zich kenmerkt door een uiteindelijke integratie van het jonge hoofdpersonage in de maatschappij, is dit in de Bildungsroman van de twintigste eeuw niet per definitie het geval. Hoofdpersonages verzetten zich vaak tegen deze integratie en vinden hun weg in roes en extase. In Na de Roes beschrijft Jaap Grave deze overgang. Zijn corpus omvat grotendeels Nederlandse literatuur, maar ook werk van Europese auteurs als Musil, Mann en Dostojewski komt aan bod.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Vantilt 2012
ISBN 978 94 6004 083 2
255 pagina’s 

Signalement: God (1000 – 1300) en andere essays over literaire aspecten van het christendomSignalement: God (1000 – 1300) en andere essays over literaire aspecten van het christendom

Ten tijde van het vroege christendom bestond een spanning tussen de losse, literaire taal van de Bijbel en de vaste genres van de antieke retorica. In de essaybundel God (1000-1300) onderzoekt Burcht Pranger dit spanningsveld. Aan de hand van bekende auteurs als Augustinus en Gregorius de Grote laat hij de moderne lezer zien hoe deze, door methodisch te werk te gaan, het literaire gehalte van oude religieuze teksten op waarde kan schatten.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Burcht Pranger
God (1000 – 1300) en andere essays over literaire aspecten van het christendom
Middeleeuwse Studies en Bronnen CXLII
Hilversum: Verloren, 2013
ISBN: 978-90-8704-322-3
Pagina’s: 190 

Signalement: Christina Martha. Oosters romantisch historisch tafereelSignalement: Christina Martha. Oosters romantisch historisch tafereel

In 1817 maakte de marinier en schrijver van reisverhalen, Maurits Ver Huell de grote opstand van de Molukken mee, wat hem inspireerde tot het schrijven van Christina Martha. Oosters romantisch historisch tafereel. Dit verhaal, waarin de historische Christina Martha haar vader vergezelt als wapendraagster, is het enige werk van Ver Huell dat hij heeft gekenschetst als ‘een werk van de verbeelding’. Lange tijd bleef dit ongepubliceerde verhaal onopgemerkt, tot het werd herontdekt in het Gelders Archief. Hans Straver vult het aan met hoofdstukken over de betekenis van Christina Maria in het huidige Indonesië en een levensschets van Maurits Ver Huell.

Interesse om dit boek te recenseren? Mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Q.M.R. Ver Huell
Christina Martha. Oosters romantisch historisch tafereel
Bezorgd en toegelicht door Hans Straver
Hilversum: Verloren, 2013
ISBN: 978-90-8704-342-1
Pagina’s: 140 

Signalement: De reis van Sint BrandaanSignalement: De reis van Sint Brandaan

De Reis van Sint Brandaan behoort tot de bekendste werken uit de Middelnederlandse letterkunde. Niet alleen in de Nederlandstalige letterkunde heeft het twaalfde-eeuwse verhaal zijn sporen nagelaten; er zijn ook versies in het Latijn, Frans en Duits overgeleverd. De reis van Sint Brandaan bevat vertalingen van deze Latijnse, Franse en Duitse versies, een editie van de Middelnederlandse tekst uit het Comburgse handschrift en een hertaling van deze.

De reis van Sint Brandaan. Kritische editie van de Middelnederlandse tekst naar het Comburgse handschrift, met vertalingen van de Middelnederlandse en Middelhoogduitse Reis-versie en van de Oudfranse en Middelnederlandse Navigatio-versie.
Ludo Jongen, Julia Szirmai, Johan H. Winkelman
Uitgeverij Verloren, 2013
ISBN: 978-90-8704-137-3
Pagina’s: 256