Signalement: Op zoek naar Huygens. Italiaanse leesnotities

Op zoek naar Huygens. Italiaanse leesnotitiesIn de zomer van 2013 trok Jürgen Pieters naar Italië om een boek te maken over Constantijn Huygens (1596-1687), de dichter uit de Gouden Eeuw wiens werk hem intussen bijna een decennium lang bezighoudt. Zijn bestemming was de zuidkant van het Gardameer, een streek die Huygens uit de eerste hand kende van een reis naar Venetië die hij als jongeman maakte. Door in de voetstappen van de dichter te treden, hoopte Pieters dieper te kunnen doordringen tot drie van Huygens’ gedichten waarover hij de jaren voordien onderzoek had verricht. Met zijn Italiaanse leesnotities wil de auteur een antwoord geven op de vraag die zijn professionele identiteit als historisch letterkundige ten gronde bepaalt, maar die in zijn wetenschappelijk onderzoek niet altijd even makkelijk aan bod kan komen: wat hebben deze gedichten van een kleine vier eeuwen geleden nog te zeggen aan een lezer van nu?

 

 

 

 

Op zoek naar Huygens. Italiaanse leesnotities

Jürgen Pieters

Poëziecentrum

Gent

2014

210 pagina’s

ISBN: 9789056551353

€ 19,50

 

Signalement: Formele semantiek. Een inleiding in de formele analyse van betekenis

Formele semantiekIn tegenstelling tot de meeste inleidingen in de formele semantiek veronderstelt dit nieuwe boek van Jeroen van Craenenbroeck en Guido Vanden Wyngaerd enerzijds geen enkele voorkennis, maar introduceert anderzijds wel de formele notatie die gebruikelijk is in hun onderzoeksgebied. Tegelijk slaagt het erin opmerkelijk bondig en overzichtelijk te blijven. Na een korte inleiding worden de propositionele en predicatenlogica behandeld, om vervolgens terug te grijpen naar de natuurlijke taal. Hier komen de belangrijkste onderwerpen uit het veld aan bod, zoals lambda-conversie, functionele applicatie en gegeneraliseerde kwantoren. De bijgevoegde oefeningen maken van het boek een aanrader voor docenten en studenten, alsook voor eenieder die wel eens een artikel uit de formele betekenisleer wil lezen, maar afgeschrikt wordt door de schijnbaar ingewikkelde notaties.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

Formele semantiek. Een inleiding in de formele analyse van betekenis

Jeroen van Craenenbroeck en Guido Vanden Wyngaerd

Amsterdam University Press

2015

128 pagina’s

ISBN: 978 90 8964 713 9

Signalement: Hans Faverey en de liefde. Een kennismaking

Naamloos-2 Hans Faverey en de liefde is bedoeld als een hernieuwde kennismaking met een van de opmerkelijkste dichters van de Nederlandstalige literatuur. Het is een portret van een metafysicus en mysticus die langzaam op de grenzen van zijn virtuositeit stuit – en moet ontdekken hoezeer Hadewijch gelijk had toen ze eeuwen geleden schreef dat de handelwijze van Minne ongehoord is.

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Faverey en de liefde. Een kennismaking

Jan Oegema

Vantilt

Nijmegen

2015

248 pagina’s

ISBN: 9789460042041

€ 19,95

Signalement: Een tint van het Indische Oosten. Reizen in Insulinde 1800-1950

Een tintEen tint van het Indische Oosten gaat over reizen in Insulinde. Zo’n boek was er nog niet. In de negentiende eeuw kreeg men meer belangstelling voor de binnenlanden van de kolonie. Onder invloed van de Verlichting wilde men vooral kennis vergaren over landen en volken. Door de Romantiek idealiseerde men de ‘edele wilde’, onaangetast door de westerse beschaving. Dat leidde tot ontdekkingsreizen, die een volkenkundig, botanisch, zoölogisch of geologisch karakter hadden. Door de toegenomen Europeanisering kwamen daar toeristische reizen bij, vooral in de twintigste eeuw. In deze bundel worden drieëntwintig reizigers uit de periode 1800-1950 besproken. Wat vonden zij van natuur en landschap, van de inheemse bevolking? In hoeverre keken ze met westerse ogen? Wat zagen ze dan? Binnen het koloniale discours waarin zij opereerden, traden allerlei nuances op, die een rijk geschakeerd beeld opleveren. Dat is de belangrijkste conclusie van deze verrassende bundel.

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar:boekbeoordelingen@tntl.nl

 

Een tint van het Indische Oosten. Reizen in Insulinde 1800-1950

Rick Honings & Peter Zonneveld

Verloren

Hilversum

2015

304 pagina’s

ISBN: 9789087045227

€ 27,-

Signalement: Alles waan. Louis Ferron en het Derde Rijk

Alles waanTien jaar na het overlijden van Louis Ferron presenteert Jan Konst in Alles waan. Louis Ferron en het Derde Rijk een nieuwe, persoonlijke lezing van zijn Duitslandromans. Persoonlijk, want Konst heeft aandacht voor zijn eigen omgang en geschiedenis met Ferrons oeuvre, én hij zoekt naar de biografische en historische details – Ferron was de onechtelijke zoon van een Wehrmachtsoldaat en een Nederlandse moeder – die een andere ingang kunnen geven tot Ferrons werk.

 

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar:boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

 

 

 

 

 

Alles waan. Louis Ferron en het Derde Rijk

Jan Konst

De Bezige Bij

Amsterdam

2015

336 pagina’s

ISBN: 9789023493167

€ 19,90

 

Signalement: Gust Gils in zijn experiment

Gust GilsGust Gils (1924-2002) was een experimentele duizendpoot. Bij leven was hij bekend als dichter en schrijver van korte verhalen. Daarnaast echter was hij ook toneelauteur en vertaler, kunstschilder en beeldhouwer, tekenaar en componist, en zelfs instrumentenmaker. Hij liep steeds voorop en was zijn tijd vooruit. Dit boek zoomt vooral in op zijn gouden jaren, de jaren zestig: hij schreef intens en tekende als bezeten, zijn werk werd opgevoerd, hij kreeg bijval in de vorm van lovende kritiek en prijzen, was bevriend met onder meer W.F. Hermans en hij werd uitgenodigd om in het buitenland op te treden, onder meer met zijn ‘verbosoniën’. Wat opvalt in die grillige creativiteit is zijn gedrevenheid om alles en nog wat in zijn kunst te integreren, inclusief zichzelf. Hij stond, zoals hij over zijn Belgische kunstbroeder Henri Michaux zei, ‘als eksperimentator niet buiten maar in zijn eksperiment’.

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar:boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

 

Gust Gils in zijn experiment

Matthias Velle, Hans Vandevoorde, Els Van Damme & Yves T’Sjoen (red.)

Academia Press

Gent

2015

278 pagina’s

ISBN: 9789038224763

€ 30,-

(SEL-Reeks 7)

Signalement: Het lab van de sixties. Positionering en literair experiment in de jaren zestig

Het lab van de sixtiesIn de jaren zestig gebruiken schrijvers van experimentele literatuur in Nederland en Vlaanderen uiteenlopende strategieën om zich te positioneren in het literaire veld. Politieke stellingnamen, groepsvorming rond een tijdschrift, taboedoorbreking, verzet tegen de oudere generatie, pleidooien voor een autonome literatuur – er zijn vele manieren waarop een schrijver zich als vernieuwend kan profileren. In dit boek worden dergelijke mechanismen onder de loep genomen aan de hand van auteursuitspraken in de literatuur en daarbuiten. De gevalstudies behandelen zowel gecanoniseerde auteurs (Claus, Mulisch, Nooteboom) als vergeten schrijvers (Auwera, Dellart) en auteurs die met de marge geassocieerd worden (Kazan, Van Maele, Van Marissing). Door die brede blik en door indringende analyses verkent Het lab van de sixties de vernieuwende literatuur van de jaren zestig op verrassende wijze.

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar:boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

 

 

Het lab van de sixties. Positionering en literair experiment in de jaren zestig

Lars Bernaerts, Dirk De Geest, Hans Vandevoorde, Bart Vervaeck (red.)

Academia Press

Gent

2015

292 pagina’s

ISBN: 9789038224770

€ 30,-

(SEL-Reeks 8)

Signalement: The Talking Heads experiment. Origins of words and meanings

The Talking Heads afbeeldingIn het Talking Heads experiment, uitgevoerd tussen 1999 en 2001, werden robots geconfronteerd met objecten die hen onbekend waren. Vervolgens moesten de robots onderling en via contact met mensen een taal ontwikkelen, waarmee ze over die objecten konden communiceren. Op die manier wilden de onderzoekers inzicht verwerven over hoe een taal kan ontstaan in een populatie agents. Deze nieuwe uitgave van het boek uit 1999 is bijna verdubbeld in lengte. Naast een herwerking van de vorige uitgave bevat ze een beschrijving van de voortgang van het experiment, alsook een overzicht van de doorbraken die agent-gebaseerde modellering van taalevolutie in de laatste 15 jaar sinds het experiment opgeleverd en doorgemaakt heeft.

De elektronische versie van het boek is vrijelijk beschikbaar op: http://langsci-press.org/catalog/book/49

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

The Talking Heads experiment. Origins of words and meanings

Luc Steels

Serie: Computational models of language evolution 1

Language Science Press

2015

375 pagina’s

ISBN: 978 3 944675 42 8

Signalement: De Mulisch Mythe. Harry Mulisch: schrijver, intellectueel, icoon

De Mulisch MytheMet De Mulisch Mythe is Sander Bax de eerste auteur die vier jaar na de dood van misschien wel Nederlands bekendste schrijver een ‘biografie’ publiceert over Harry Mulisch. ‘Biografie’, want Bax is niet op zoek naar de mens achter het publieke optreden van Mulisch, juist ‘de mythe’, het beeld dat Mulisch van zichzelf creëerde binnen het publieke domein staat centraal in deze studie. Aan de hand van interviews, recensies, televisie-optredens en het oeuvre van de auteur beschrijft Bax hoe Mulisch al schipperend tussen drie figuren – Mulisch als publieke intellectueel, autonome schrijver en mythische mediafiguur – vorm gaf aan zijn schrijverschap.

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar:boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

 

 

De Mulisch Mythe. Harry Mulisch: schrijver, intellectueel, icoon

Sander Bax

Meulenhoff

Amsterdam

2015

480 pagina’s

ISBN: 9789029090513

€ 29,99

Signalement: Handbuch Niederländisch. Sprache and Sprachkultur von den Anfängen bis 1800.

ARTK_C3D_B259779_0001In dit lijvige, maar leesbare boek beschrijft Jelle Stegeman de geschiedenis van onze taal, vanaf het begin van onze jaartelling tot 1800. Hij houdt daarbij het midden tussen naslagwerk en leesboek. Enerzijds maakt de indeling in hoofdstukken (Oudnederlands, Middelnederlands, Vroegnieuwnederlands…) en secties (Syntaxis en morfologie, Lexicon…) het makkelijk taalveranderingen en –fenomenen terug te vinden, en wordt de lopende tekst wel eens onderbroken door paradigma’s en overzichten. Anderzijds kan die lopende tekst comfortabel van begin tot einde gelezen worden. Elk hoofdstuk bevat ook steeds een sectie tekstvoorbeelden, waarin excerpten van enkele parels uit onze literatuur, zoals Van den Vos Reynaerde of de Rijmbijbel een welkome afwisseling vormen met de Duitse tekst. Een aanrader voor elke Nederlandstalige die graag zijn Duits oefent en in de geschiedenis van zijn eigen taal is geïnteresseerd en ook elke Duitstalige die in de geschiedenis van het Nederlands is geïnteresseerd, maar toch liefst in zijn eigen taal leest.

 

Handbuch Niederländisch. Sprache and Sprachkultur von den Anfängen bis 1800.

Jelle Stegeman

Wissenschaftliche Buchgesellschaft (WBG)

2014

536 pagina’s

ISBN: 9783534259779

€79,90 (Voor leden €49,90)