Signalement: Politics and Aesthetics in European Baroque and Classicist Tragedy

95410Politics and Aesthetics in European Baroque and Classicist Tragedy is a volume of essays investigating European tragedy in the seventeenth century, comparing Shakespeare, Vondel, Gryphius, Racine and several other vernacular tragedians, together with consideration of neo-Latin dramas by Jesuits and other playwrights. To what extent were similar themes, plots, structures and styles elaborated? How is difference as well as similarity to be accounted for? European drama is beginning to be considered outside of the singular vernacular frameworks in which it has been largely confined (as instanced in the conferences and volumes of essays held in the Universities of Munich and Berlin 2010-12), but up-to-date secondary material is sparse and difficult to obtain. This volume intends to help remedy that deficit by addressing the drama in a full political, religious, legal and social context, and by considering the plays as interventions in those contexts.   Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl   Politics and Aesthetics in European Baroque and Classicist Tragedy Jan Bloemendal & Nigel Smith (red.) Brill Leiden 2016 442 pagina’s ISBN: 978-90-04-32341-4 €179,-

Signalement: Europese Papieren

Europese papierenDe twintigste eeuw begon met een oerknal. Kort na de hete zomer van 1914 leek het vrije culturele grensverkeer voorgoed verleden tijd. Maar de droom van een Europese republiek der letteren was niet zomaar vervlogen. Velen spanden zich in om de betrekkingen tussen Nederland en de omringende landen te herstellen en literatuur speelde daarbij een belangrijke rol. Als klein land tussen grote mogendheden was Nederland sterk ontvankelijk voor invloeden van buiten.

In Europese papieren trekt een bonte stoet dichters en denkers voorbij. Zij stelden zich in verbinding met geestverwanten uit het buitenland en scherpten hun pen aan het werk van buitenlandse kunstenaars. Hun inspanningen raakten aan de grote kwesties uit het interbellum: politieke radicalisering, levensbeschouwelijke polarisatie, economische malaise en aanzwellende migratiestromen. Albert Verwey, Martinus Nijhoff, Menno ter Braak en E. du Perron hebben naam gehouden, maar minstens zo boeiend zijn de verrichtingen van hun inmiddels vergeten maar niet minder kleurrijke tijdgenoten. Wie waren deze Nederlandse schrijvers, critici, vertalers en andere bemiddelaars, welke posities namen ze in en wat stond er voor hen op het spel?

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

Europese papieren. Intellectueel grensverkeer tijdens het interbellum

Mathijs Sanders

Uitgeverij Vantilt

Nijmegen

2016

256 pagina’s

ISBN 9789460042720

€ 19,95

Signalement: Interrupting the City. Artistic Constitutions of the Public Sphere

Interrupting the CityInterrupting the City onderzoekt hoe artistieke acties en interventies bijdragen aan het vormgeven van het publieke domein. Artistieke interventies zijn een manier van ‘onderbreken’; met hun acties leggen kunstenaars de dagelijkse flow van de stad tijdelijk stil. De interventies kunnen variëren van een media-offensief tot straatrellen, maar één ding hebben ze gemeen: door in te grijpen in de publieke ruimte, geven ze deze ook vorm. Dit boek brengt in kaart wat de voorwaarden zijn om in de openbare ruimte een stem te ontwikkelen en hoe artistieke interventies deze voorwaarden veranderen.

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar:boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

 

 

 

Interrupting the City. Artistic Constitutions of the Public Sphere

Sander Bax, Pascal Gielen & Bram Ieven (eds.)

Valiz

Amsterdam

2015

288 pagina’s

ISBN: 9789492095022

€19.90

(Antennae-serie)

 

 

 

Signalement: Van hof tot overheid

Schrijvers bestaan bij de gratie van anderen: de theaterdirecteur, boekverkoper, mecenas, criticus of uitgever. Dit boek biedt een eerste overzicht van de literaire instituties die vanaf de middeleeuwen tot nu in het Nederlandse taalgebied actief waren: het hof (ca. 1150-1450), het klooster (dertiende-zestiende eeuw), rederijkerskamers (1400-1700), drukkers en boekverkopers (1450-1800), de Amsterdamse schouwburg (1638-heden), letterkundige genootschappen (achttiende eeuw-heden), literaire kritiek (ca. 1700-heden), literatuurwetenschap (achttiende eeuw-heden), de uitgeverij (negentiende eeuw-heden), literatuuronderwijs (negentiende eeuw-heden), bibliotheek (negentiende eeuw-heden) en de overheid (negentiende eeuw-heden). Het laat zien hoe groot hun invloed was op de productie, distributie en consumptie van literatuur, op de thematiek en vormgeving van teksten, op het verspreiden en waarderen ervan.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

Van hof tot overheid. Geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen.

Redactie Jeroen Jansen en Nico Laan

Uitgeverij Verloren

Hilversum

2015

352 pagina’s

ISBN: 9789087045449

€ 29,-

Signalement: Bloed en rozen

Bloed en rozenEen watervlugge afwisseling van literaire generaties en hun tijdschriften, modes en stromingen, dat is de geschiedenis van de literatuur in Nederland en Vlaanderen tussen 1900 en 1945. Het is de tijd van de opkomst en ondergang van totalitaire ideologieën – die ook hun sporen nalaten in de letteren. Maar allesbepalend zijn de twee wereldoorlogen die de status quo van de negentiende eeuw vernietigen. Vlaamse dichters trekken in de Grote Oorlog ten strijde ‘in een geur van bloed en rozen’. Oorlog verandert voorgoed de manier waarop schrijvers en dichters in de Lage Landen in de eerste helft van de vorige eeuw naar de wereld kijken. De literatuur in tijden van oorlog, getekend door collaboratie en verzet, is integraal onderdeel van deze literatuurgeschiedenis in breedbeeld. Die ruime visie bestrijkt verder bijvoorbeeld het verschijnsel moderniteit, hoge én lage literatuur, jazz, literaire journalistiek, film, radio, maar ook de populariteit van vrouwelijke auteurs en koloniale romans. Er staat in Bloed en rozen geen hek om de Nederlandse letteren. Literatoren in Noord en Zuid lieten zich inspireren door vakgenoten uit het buitenland en ook die ‘literaire internationale’ hoort bij de geschiedenis van de Nederlandse literatuur.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl


Bloed en rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945

Jacqueline Bel

Prometheus Bert Bakker

Amsterdam

2015

912 pagina’s

ISBN: 9789035130470

€ 59,95

Signalement: Van wiegendruk tot world wide web. Bijzondere collecties en de vele geschiedenissen van het gedrukte boek

WiegendrukHet gedrukte boek staat op een keerpunt. Achter ons liggen ruim vijf eeuwen waarin drukkers, uitgevers en boekverkopers activiteiten ontplooiden om te voldoen aan de steeds groeiende vraag aan boeken in alle soorten en maten. Voor ons ligt een ongewisse toekomst waarin zal moeten blijken of het boek zich zal handhaven naast internet en andere media. In Van wiegendruk tot world wide web. Bijzondere collecties en de vele geschiedenissen van het gedrukte boek behandelt Marieke van Delft beide tijdvakken vanuit haar werk als conservator bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Het eerste deel bevat een aantal casestudies over de ontwikkeling van het gedrukte boek in Nederland . Het begint met de overgang van handschrift naar druk rond 1500. Vervolgens wordt de samenwerking en rolverdeling in het boekbedrijf op de grens van de zestiende en de zeventiende eeuw belicht. De volgende casestudy behandelt de ontwikkeling van wetenschappelijke illustraties in de negentiende eeuw. Het laatste hoofdstuk van het eerste deel toont de aandacht voor het bijzondere boek te midden van alle industriële ontwikkelingen rond 1900 aan de hand van een genootschap van liefhebbers.

In het tweede deel gaat de aandacht uit naar nieuwe ontwikkelingen in het werken met bijzondere boeken uit de vroegmoderne tijd. Het beginpunt is een bespreking van de ontwikkelingen bij de afdelingen Bijzondere Collecties. Het eindpunt is een overzicht van de geschiedenis van de digitalisering van het papieren cultureel erfgoed en hoe de resultaten daarvan gebruikt kunnen worden bij het onderzoek naar de geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland.

 

 

Van wiegendruk tot world wide web. Bijzondere collecties en de vele geschiedenissen van het gedrukte boek

Marieke van Delft

WalburgPers

Zutphen

2015

416 pagina’s

ISBN: 9789057306341

€ 39,50

 

 

Signalement: Het boek en het badwater. De betekenis van papieren boeken

Het boek en het badwater

Al jaren rommelt het op de Nederlandse boekenmarkt. Grote boekhandelsketens zien zich gedwongen om fors te saneren en menig boekhandelaar gooit de handdoek in de ring. Niet alleen de financiële crisis is de reden voor de teloorgang van de boekhandel. We lezen minder en kopen minder boeken. En voor degenen die dat wel doen, is online bestellen en zeker het (illegaal) downloaden van e-books natuurlijk veel gemakkelijker. Wat willen we nog met papieren boeken? Het digitale boek biedt immers zoveel voordelen. Maar inmiddels is er ook aardig wat onderzoek beschikbaar over de nadelen van e-books en kunnen we het papieren boek de plaats geven die het toekomt. Lisa Kuitert bespreekt de stand van zaken, en geeft met veel voorbeelden en saillante details uit heden en verleden de verstokte boekenliefhebber de wapens in handen om zich door deze discussie heen te slaan.

 

 

 

Het boek en het badwater. De betekenis van papieren boeken

Lisa Kuitert

Amsterdam

Amsterdam University Press

2015

160 pagina’s

ISBN: 9789089649034

€ 12,95

 

Signalement: Hugo Claus. De jonge jaren

Hugo Claus. De jonge jarenIn deze grondig opgebouwde biografie beschrijft Georges Wildemeersch de jeugdjaren van Hugo Claus tussen 1942 en 1949. Het bestrijkt in grote trekken dezelfde jaren als de autobiografisch geïnspireerde roman Het verdriet van België. Wat beide, leven en werk, gemeen hebben, is de indrukwekkende ervaring die de Tweede Wereldoorlog voor de puber is geweest. Wildemeersch’ verhaal plaatst de kunst en de literatuur centraal, vanaf de vertaling van het Duitse gedicht Mutter des Bergmanns tot de definitieve doorbraak van het modernisme na de dichtbundel Registreren, met eigen lino op de omslag, en de debuutroman De eendenjacht (De Metsiers).

 

 

 

 

Hugo Claus. De jonge jaren

Georges Wildemeersch

Antwerpen

Uitgeverij Polis

2015

381 pagina’s

ISBN: 978 94 6310 011 3

€ 34,50

 

Signalement: Hendrik van Veldeke en zijn muziek

Veldeke en zijn muziekHendrik van Veldeke is de eerste met naam gekende dichter van ons taalgebied. Veel minder mensen weten dat hij ook een gevierd minnezanger was. Van de muziek die hoorde bij zijn minneliederen is helaas geen spoor overgebleven. Musica impulscentrum voor muziek ging de uitdaging aan om in een reconstructie Veldeke opnieuw tot klinken te brengen. In een onderzoekstraject van meer dan vijf jaar maakten de belangrijkste Veldeke-specialisten een balans op van het bestaande onderzoek. Op basis daarvan werd een zoektocht gestart naar de verloren gegane muziek. Internationale specialisten gingen, samen met een keur van jonge musici, op zoek naar de muziek zoals die bij Veldeke zou kunnen geklonken hebben. De belangrijkste actoren in dit onderzoek schreven elk hun bevindingen neer in een essay. Deze werden gebundeld in het rijk geïllustreerde Hendrik van Veldeke en zijn muziek. Zowel geschiedenis, kunstgeschiedenis als taal en dichtkunst komen uitgebreid aan bod. De muziek van Veldeke krijgt een bijzondere plaats door de bijdrage van twee specialisten in de middeleeuwse muziek.

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar: boekbeoordelingen@tntl.nl

 

Hendrik van Veldeke en zijn muziek

Herman Baeten (red.)

Alamire

Neerpelt

2014

214 pagina’s

ISBN: 9068532036

€ 39,00

Signalement: Literatuur, autonomie en engagement. Pleidooi voor een nieuw paradigma

Literatuur, autonomie en engagementDe hedendaagse literatuur en literatuurbeschouwing zijn teveel losgezongen van de buitenwereld, zo luidt een veelgehoorde klacht. Maatschappelijk betrokken, geëngageerde literatuur lijkt daarmee iets van het verleden. De oorzaak van deze situatie zou liggen in autonomie die schrijvers en critici vanaf de romantiek voor de literatuur hebben opgeëist. Literatuur, autonomie en engagement maakt aannemelijk dat het debat tussen verdedigers van ‘autonomie’ en die van ‘engagement’ van meet af aan in een impasse verkeert. Sinds de romantiek ontbreekt het ons namelijk aan een overkoepelend paradigma om literatuur te begrijpen. Hoewel we literatuur nog steeds in romantische termen beschrijven, hebben veranderde opvattingen over het individu, zijn gesitueerdheid en zijn verhouding tot waarheid, de grond onder het romantische paradigma weggeslagen – zonder deze te vervangen door een andere. Willen we de maatschappelijke functie van hedendaagse literatuur begrijpen, dan zullen we dus een hedendaags alternatief moeten vinden voor het romantische paradigma. Deze studie biedt daarom niet alleen een historisch-conceptuele analyse van het debat over de maatschappelijke functie van literatuur, maar ook de aanzet tot een paradigmawisseling. Aukje van Rooden pleit voor een hedendaags ‘relationeel’ paradigma waarin romantische concepten als individualiteit en ongedeeldheid worden vervangen door die van relationaliteit en deelname.

 

 

Literatuur, autonomie en engagement. Pleidooi voor een nieuw paradigma

Aukje van Rooden

Amsterdam University Press

Amsterdam

2015

132 pagina’s

ISBN: 9789089647078

€ 29,95