Signalement: Nu alles voorbij is, begint wat voorbij is opnieuw

De Tweede Wereldoorlog is een  belangrijk onderdeel van ons collectieve geheugen. Het is dan ook niet vreemd dat dit thema een significante rol speelt in de poëzie. Uit dit boek blijkt echter dat het om veel meer gedichten gaat dan altijd is aangenomen. Honderden dichters hebben er in hun werk aan gerefereerd. Liesbeth Vonhögen heeft een chronologische en thematische indeling van deze oorlogspoëzie gemaakt en onderscheidt daarbinnen tijdgedichten, herdenkingsgedichten, individuele herinneringsgedichten, collectieve herinneringsgedichten, gedichten over slachtoffers, schuld en een tot dusver onderbelicht gebleven type oorlogspoëzie, de fotogedichten. Naarmate de afstand tussen bevrijding en eigen tijd groter werd, veranderde de manier waarop er over de oorlog werd geschreven en werden nieuwe accenten gelegd. Herdenken kreeg een element van protest, slachtoffers, trauma en schuld kwamen naar boven, er kwam ruimte voor ironie en de geschiedenis werd herschreven. Nu alles voorbij is, begint wat voorbij is opnieuw laat zien dat de Tweede Wereldoorlog nooit overgaat: ze ligt verankerd in de poëzie.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

Nu alles voorbij is, begint wat voorbij is opnieuw. De doorwerking van de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse poëzie

Liesbeth Vonhögen

Verloren

Hilversum

2017

221 pagina’s

ISBN: 9789087047016

€22,-

Signalement: De eindeloze stad

Troje vormde in de Middeleeuwen een essentieel deel van wereldbeeld en identiteit. De ondergang van deze mooiste, grootste en sterkste stad aller tijden was een sprekend voorbeeld van vergankelijkheid, de werking van Fortuna en de gevaren van liefde en onkuisheid. Als moederstad van Rome en het Romeinse Rijk had zij een unieke positie in de wereldgeschiedenis. Steeds meer volkeren, dynastieën en steden legden hun oorsprong op dezelfde plaats, ter onderbouwing van status en machtsaanspraken. Zo ontstonden overal verhalen rond eigen Trojaanse stamvaders zoals de Frankische Francus, de Britse Brutus en de Brabantse Brabo. Deze Troje-sagen zijn het product van een historische totaalwetenschap waarin eigen geschiedenis en ambities werden ingepast in het grote goddelijke plan, met behulp van alle mogelijke kennis en kunde, waaronder historiografie, geografie, toponymie, archeologie. Deze studie behandelt de verschillende, vaak concurrerende Troje-sagen in de Nederlanden, tegen de achtergrond van de Europese traditie.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

De eindeloze stad. Troje en Trojaanse oorsprongsmythen in de (laat)middeleeuwse en vroegmoderne Nederlanden

Wilma Keesman

Verloren

Hilversum

2017

751 pagina’s

ISBN: 9789087045531

€49,-

Signalement: Het ‘nouveau journal’

Herontdekking van Vlaamse dagboekproza

In de literatuur van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd volop geëxperimenteerd met het genre van het dagboek. In het kielzog van de nouveau roman (die de klassieke roman op de helling zette), week dat zogenaamde ‘nouveau journal’ af van het traditionele schrijversdagboek en ondermijnde het de klassieke definities ervan. Matthieu Sergier schrijft met dit boek een toegankelijke en bruikbare inleiding op de studie van het dagboek in het algemeen, maar in het bijzonder op het experimentele dagboek, dat aan de haal gaat met onze klassieke ervaring van tijd.

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

 

Het ‘nouveau journal’. Dagboekexperimenten voor een nieuwe tijd.

Matthieu Sergier

Academia Press

Gent

2017

110 pagina’s

ISBN: 9789038226668

€29,99

Signalement: Sprekend kritiek

Of het nu gaat om de legendarische boekenhalfuurtjes van P.H. Ritter jr. of om de klassieke Literaire ontmoetingen van Hans Gomperts en Hans Keller: literatuurprogramma’s op radio en televisie worden traditioneel beschouwd als een vorm van propaganda voor het boek. Sprekend kritiek laat zien dat de literatuurkritiek op radio en televisie rijker en complexer was dan dat. Jeroen Dera duikt de omroeparchieven in en ontdekt dat deze media in hun vroege jaren ook een podium waren voor poëticale discussie en uitgekiende positiebepalingen in het literaire veld. In zijn zoektocht diept hij tal van vergeten radiolezingen en televisiedocumentaires op, waarin literatoren en critici hun eerste schreden zetten in de wereld van de massamedia. Samen geven deze bronnen een kleurrijk beeld van een onderbelichte periode in de media- en literatuurgeschiedenis. Sprekend kritiek legt dan ook vast wat al te lang vervluchtigd leek.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

Sprekend kritiek. Literatuurprogramma’s in de vroege jaren van de Nederlandse radio en televisie.

Jeroen Dera

Verloren

Hilversum

2016

338 pagina’s

ISBN 9789087046583

€29,-

Signalement: Miraudijs, Walewein en ‘ic’

Vlaanderen kent in de dertiende en de eerste helft van de veertiende eeuw een bloeitijd van Arturromans in de volkstaal. In episodische verhalen, te onderscheiden van lijvige pseudo-historische romans, geniet de dappere en hoofse ridder Walewein, de neef van koning Artur, een geweldige reputatie. Vreemd, en vragend om een verklaring, is dat Walewein slechts een kleine en ook nog eens ontluisterende rol speelt in Die Riddere metter Mouwen, een roman die als invoeging in de beroemde Lancelotcompilatie bewaard is gebleven. In een lang artikel bespreekt de auteur van Miraudijs, Walewein en ‘ic’, wat de reden van Waleweins degradatie geweest kan zijn. Hierbij ook aandacht voor de Roman van Walewein, een meesterlijke tekst geschreven door twee dichters, Penninc en Pieter Vostaert. Tussen deze roman en Die Riddere metter Mouwen bestaat een intertekstueel verband, waardoor Walewein naar voren komt als een held van de oude garde, die als ridder en als redder overvleugeld wordt door een debutant. Wat het artikel ook interessant maakt, is een analyse van de eschatologische dimensie in beide romans. Uitvoerig gaat de auteur in op zaken als het vagevuur en wederkerende doden. In een bijlage is bovendien een excurs opgenomen over de lekenbiecht en de symbolische communie. De tweede bijdrage in het boekje, dat 84 bladzijden telt, is korter. Hierin bespreekt de auteur de ‘ic’ in Die Riddere metter Mouwen, met als vraagstelling wie er achter deze vertelinstantie schuilgaat. Is dat de dichter van de oorspronkelijke, Vlaamse roman uit de tweede helft van de dertiende eeuw? Of kan de verteller een zegsman zijn van Lodewijk van Velthem, de dichter uit de veertiende eeuw die naar men aanneemt de Lancelotcompilatie heeft samengesteld? Enkele schema’s ondersteunen het betoog van de auteur. Het boekje wordt gecompleteerd door een beknopte samenvatting in het Engels en door een omvangrijke bibliografie.

 

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

Miraudijs, Walewein en ‘ic’. Twee opstellen over ‘Die Riddere metter Mouwen’.

S. Smith

Stichting Neerlandistiek VU/Nodus Publikationen

Amsterdam/Münster 2017

ISBN/EAN 978-90-8880-033-7 (Stichting Neerlandistiek VU)/978-3-89323-775-3 (Nodus Publikationen).

84 pagina’s

€ 14,50

Signalement: Geschiedenis van de literatuur in Limburg

Geschiedenis van de literatuur in LimburgDe wieg van de Nederlandse literatuur stond in Limburg: met het belangrijke werk van Hendrik van Veldeke kwam daar al in de twaalfde eeuw een levendige literaire cultuur tot stand, die tot op de dag van vandaag invloedrijke auteurs en teksten voortbrengt. Van de Servaaslegende tot Connie Palmen en van de Percessie van Scherpenheuvel tot Jan Hanlo: Geschiedenis van de literatuur in Limburg biedt voor het eerst een uitgebreid overzicht van bijna duizend jaar Limburgse letteren.

Het literaire landschap van Limburg is veeltalig (behalve Nederlands en Latijn ook veel Frans en streektaal) en zeer gevarieerd. Niet alleen geboren en getogen Limburgers, zoals Erycius Puteanus, Pascal Delruelle, Frans Erens, Pierre Kemp en Pé Hawinkels, krijgen volop aandacht. Er wordt ook stilgestaan bij werken met Limburg als locatie of thema.

Door dit brede, grensoverschrijdende perspectief is Geschiedenis van de literatuur in Limburg een veelkleurig overzichtswerk, dat zich niet beperkt tot proza en poëzie, maar ook ruimte biedt aan journalistiek werk van bijvoorbeeld Jozef Thissen en Willem K. Coumans en (lied)teksten van Toon Hermans, Gé Reinders en Jack Poels (Rowwen Hèze).

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

Geschiedenis van de literatuur in Limburg

Lou Spronck, Ben van Melick en Wiel Kusters (red.)

Uitgeverij Vantilt

Nijmegen

2016

768 pagina’s

ISBN 978 94 6004 285 0

€ 39,50

Signalement: Idolizing Authorship

Idolizing AuthorshipThough these days, our celebrity culture tends to revolve around movie stars and pop musicians, there have been plenty of celebrity authors over the years and around the world. This volume brings together a number of contributors to look at how and why certain writers have attained celebrity throughout history. How were their images as celebrities constructed by themselves and in complicity with their fans? And how did that process and its effects differ from country to country and era to era?

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

 

 

 

Idolizing Authorship. Literary Celebrity and the Construction of Identity, 1800 to the Present

Gaston Franssen en Rick Honings (red.)

Amsterdam University Press

Amsterdam

2017

282 pagina’s

ISBN 9789089649638

€89,-

Signalement: Schrijverstypen

SchrijverstypenIn Schrijverstypen passeren schrijvers uit de negentiende en twintigste eeuw  de revue: Nederlandse, Vlaamse en een enkele buitenlander, bekende en onbekende, individueel of groepsgewijs. Niet de schrijvers zelf staan centraal, maar de vormen van auteurschap die zij vertegenwoordigen en de collectieve representaties die daarbij een rol spelen. Het uitgangspunt is dat schrijvers hun individuele zelfpresentatie vormgeven naar meer algemene typen of modellen zoals die op een bepaald moment in de tijd circuleren. In negentien bijdragen wordt onder meer stilgestaan bij de romantische auteur, de reiziger, de profeet, de socialistische dichter, de avant-gardist, de journalist, de academische schrijver, de ballingschrijver en de zondagsdichter. Het boek wil niet zozeer een staalkaart van typen leveren, maar laten zien wat onderzoek op het snijvlak van individuele auteurspresentaties en collectieve auteursmodellen te bieden heeft.

Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl

 

 

Schrijverstypen. De moderne auteur tussen individu en collectief.

Erica van Boven en Pieter Verstraeten (red.)

Verloren

Hilversum

2016

278 pagina’s

ISBN 9789087046002

€29,-

Signalement: Politics and Aesthetics in European Baroque and Classicist Tragedy

95410Politics and Aesthetics in European Baroque and Classicist Tragedy is a volume of essays investigating European tragedy in the seventeenth century, comparing Shakespeare, Vondel, Gryphius, Racine and several other vernacular tragedians, together with consideration of neo-Latin dramas by Jesuits and other playwrights. To what extent were similar themes, plots, structures and styles elaborated? How is difference as well as similarity to be accounted for? European drama is beginning to be considered outside of the singular vernacular frameworks in which it has been largely confined (as instanced in the conferences and volumes of essays held in the Universities of Munich and Berlin 2010-12), but up-to-date secondary material is sparse and difficult to obtain. This volume intends to help remedy that deficit by addressing the drama in a full political, religious, legal and social context, and by considering the plays as interventions in those contexts.   Interesse om dit boek te recenseren? Stuur een mail naar boekbeoordelingen@tntl.nl   Politics and Aesthetics in European Baroque and Classicist Tragedy Jan Bloemendal & Nigel Smith (red.) Brill Leiden 2016 442 pagina’s ISBN: 978-90-04-32341-4 €179,-