Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde


In het nieuws: NRC Handelsblad besteedde aandacht aan een recent artikel in TNTL over de complexiteit van het taalgebruik in Nederlandstalige romans sinds 1950.

TNTL (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature) publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden. Het tijdschrift richt zich op een internationaal publiek van vakgenoten en geïnteresseerde leken. De bijdragen zijn peer reviewed en getoetst op wetenschappelijkheid, relevantie en leesbaarheid. Elke jaargang bevat vier nummers waarvan in de regel één aflevering gewijd is aan een spraakmakend thema.

De inhoudsopgaves van eerdere nummers zijn hier (onder het item 'Archieven' hierboven) momenteel te raadplegen vanaf het jaar 2007 (jaargang 123). De boekbesprekingen uit deze nummers kan men op deze site eveneens in pdf-formaat raadplegen. De jaargangen 1881 tot en met 2006 (de jaargangen 1 tot en met 122) zijn integraal beschikbaar binnen de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Voor recente jaargangen, kunnen artikels die ouder zijn dan twee jaar ook in PDF op deze site geraadpleegd worden. Hieronder vindt u de inhoudsopgave van het meest recente nummer van TNTL.

Het Platform Boekbeoordelingen is een online-rubriek van TNTL en verschijnt niet op papier. Het publiceert academische recensies van vakpublicaties uit de internationale neerlandistiek, uitgesplitst naar taal- en letterkunde. Daarnaast kunnen aankondigingen worden gedaan over gehonoreerd onderzoek op het gebied van de neerlandistiek.

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521


Vol 134, Nr 4 (2018)

Inhoudsopgave

Artikelen

Genitiefvariatie als instrument in Coornherts didactische programma. Semantische en stilistische functies van intra-auteur-variatie
Cora Van de Poppe 277-299
Zijn romans en kranten sinds 1950 eenvoudiger geworden?
Laurens Ham, Leo Lentz, Henk Pander Maat, Fabian Stolk 300-323
De twee kanten van een kunstwerk. Over ‘Landschap met vogels’ van Stefan Hertmans
Alyssa Verhees 324-341

Boekbeoordelingen

Van Boven, Sanders & Verstraeten (red.), Echte leesboeken (2017) PDF
Marc van Zoggel I-II
Honings, Rutten & Van Kalmthout (eds.), Language, Literature and the Construction of a Dutch National Identity (2018); De Jong, Joost Halbertsma (2017) PDF
A. Agnes Sneller III-V
Honings, Van Marion & Vergeer (red.), Van Constantijntje tot Tonio (2018) PDF
Wouter Schrover VI-VII
Wolf, Basisboek syntaxis (2018)
William Van Belle XIII-IX
Delarue, Bridging the policy-practice gap (2016) PDF
Goedele Vandommele X-XI


mnl_131_01 verloren_371_01 huygens_789

© Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde | ISSN (print): 0040-7550 | eISSN (online): 2212-0521