//
Redactieraad

Als redacteur Boekbeoordelingen van TNTL stuurt Yra van Dijk het team van de redactiesecretarissen aan. Het dagelijks beheer van het Platform Boekbeoordelingen ligt in de handen van vier secretarissen, gefaciliteerd door de Commissie voor de Opdrachten van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde van de Universiteit van Amsterdam:

 • Maria Dijkgraaf
 • Lamyk Bekius
 • Wietske Klomp
 • Stefano De Pascale

De secretarissen hebben als taak het aanschrijven van contribuanten, het aanvragen en versturen van te bespreken boeken en het in ontvangst nemen en redigeren van de stukken. Richt u voor alle correspondentie tot het emailadres boekbeoordelingen@tntl.nl. Deze redactiesecretarissen kunnen terugvallen op de ondersteuning van een uitgebreide redactieraad die de volgende internationale experten op het gebied van de Nederlandse Taal- en Letterkunde omvat:

 • Dr. Gaston Franssen
 • Dr. Jennifer Hendriks
 • Dr. Rob Howell
 • Dr. Matthias Hüning
 • Dr. Ton van Kalmthout
 • Dr. Ann Marynissen
 • Dr. Jan Noordegraaf
 • Dr. Marc van Oostendorp
 • Dr. Jan Oosterholt
 • Dr. Thomas Vaessens
 • Dr. Wim Vandenbussche
 • Dr. Marijke van der Wal
 • Dr. Roland Willemyns