Redactie

Als redacteur Boekbeoordelingen van TNTL stuurt Sarah Beeks het team van de redactiesecretarissen aan. Het dagelijks beheer van het Platform Boekbeoordelingen ligt in de handen van vier secretarissen, gefaciliteerd door de Commissie voor de Opdrachten van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de vakgroep Nederlandse Taal- en Letterkunde van de Universiteit van Amsterdam:

 • Lamyk Bekius
 • Wietske Klomp
 • Stefano De Pascale

De secretarissen hebben als taak het aanschrijven van contribuanten, het aanvragen en versturen van te bespreken boeken en het in ontvangst nemen en redigeren van de stukken. Richt u voor alle correspondentie tot het emailadres boekbeoordelingen@tntl.nl. Deze redactiesecretarissen kunnen terugvallen op de ondersteuning van redactie van TNTL, die de volgende internationale experten op het gebied van de Nederlandse Taal- en Letterkunde omvat:

 • dr. Sander Bax
 • dr. Sarah Beeks
 • dr. Kornee van der Haven
 • dr. Mike Kestemont
 • dr. Nelleke Moser
 • dr. Freek van de Velde
 • dr. Hans Van de Velde
 • dr. Martine Veldhuizen
 • dr. Fred Weerman
 • dr. Marc van Zoggel

Geef een reactie