// Archieven

Signalementen

Deze categorie bevat 4 items

Signalement: De eindeloze stad

Troje vormde in de Middeleeuwen een essentieel deel van wereldbeeld en identiteit. De ondergang van deze mooiste, grootste en sterkste stad aller tijden was een sprekend voorbeeld van vergankelijkheid, de werking van Fortuna en de gevaren van liefde en onkuisheid. Als moederstad van Rome en het Romeinse Rijk had zij een unieke positie in de […]

Signalement: De katharen

Nog een boek over de katharen? Is alles hierover dan nog niet geschreven? Ja en nee. Vooral vanuit (pseudo)esoterische hoek wordt veel over dit onderwerp gepubliceerd, maar vaak kan dat de historische toets der kritiek niet doorstaan. John van Schaik doorploegt de kathaarse bronnen zelf en onderzoekt de Latijnse teksten van hun middeleeuwse tegenstanders. Zo […]

Signalement: Warm bloed

Wie een oosterse voorouder heeft, wordt in de literatuur over voormalig Nederlands-Indië verondersteld warm bloed te hebben. In deze vergelijkende studie van Indische romans en verhalen wordt de representatie van Indo-Europeanen, nazaten uit gemengde relaties tussen oosterlingen en westerlingen, onder de loep genomen. Hoe worden Indo-Europeanen in literatuur uitgebeeld? Welke rol speelt warm bloed hierin […]

Signalement: Historische Fonologie van het Nederlands

Sinds zijn eerste uitgave van 1986 is het boek Historische Fonologie van het Nederlands het referentiewerk bij uitstek voor klankveranderingen in onze taal. Ingedeeld in hoofdstukken volgens taalstadia – Indo-Europees, Gemeengermaans, Westgermaans, Oudnederlands enzovoort – en duchtig geïllustreerd met schema’s en kaarten, bood het een helder overzicht van de foneemverschuivingen die het Nederlands gevormd hebben. […]