// Archieven

Signalementen

Deze categorie bevat 8 items

Signalement: P.C. Hooft en de ongeziene, eerste ‘fontein’ van Amsterdam

Volgens versjes van de Amsterdammer P.C. Hooft kon kort na 1600 zijn stad roem ontleden aan het huis, met een galerij, en aan de fontein van signor Luz. Maar hij was de enige die dat zag. Toch moet dat huis heel indrukwekkend zijn geweest en fonteinen waren er toen in Holland nog niet te vinden. Hoe zag […]

Signalement: Echte leesboeken

Echte leesboeken gaat over grote favorieten van het Nederlandse lezerspubliek. De jaren 1920-1970 staan centraal, een periode waarin nog een flinke kloof gaapte tussen de publiekslievelingen en de ‘echte’ literatuur. De bundel neemt de smaak van het publiek tot uitgangspunt en laat een reeks van oude bekenden de revue passeren: van de onsterfelijke Joop ter […]

Signalement: Extra jaarboek Multatuli – W.F. Hermans en Multatuli

Multatuli en Willem Frederik Hermans lieten geen gelegenheid voorbijgaan om hun visie op de werkelijkheid uiteen te zetten op een toon alsof zij de wijsheid in pacht hadden. En er zijn meer overeenkomsten. Naar het schijnt herkende Hermans zichzelf zozeer in zijn grote voorganger dat hij vooral zichzelf in de biografie stopte die hij van […]

Signalement: De eindeloze stad

Troje vormde in de Middeleeuwen een essentieel deel van wereldbeeld en identiteit. De ondergang van deze mooiste, grootste en sterkste stad aller tijden was een sprekend voorbeeld van vergankelijkheid, de werking van Fortuna en de gevaren van liefde en onkuisheid. Als moederstad van Rome en het Romeinse Rijk had zij een unieke positie in de […]

Signalement: De katharen

Nog een boek over de katharen? Is alles hierover dan nog niet geschreven? Ja en nee. Vooral vanuit (pseudo)esoterische hoek wordt veel over dit onderwerp gepubliceerd, maar vaak kan dat de historische toets der kritiek niet doorstaan. John van Schaik doorploegt de kathaarse bronnen zelf en onderzoekt de Latijnse teksten van hun middeleeuwse tegenstanders. Zo […]

Signalement: Excursies in de tijd

Dit boek trakteert u op een aantal onverbloemd vertelde episodes uit de wereldgeschiedenis. Wilt u meer weten over de ijsman Ötzi, over excentrieke Socrates en de diepzinnige Plato, de beiden van een goede beker wijn en van jongens hielden maar van democratie niets wilden weten, over de waanzinnig geniale maar humorloze Aristoteles en zijn plaaggeest […]

Signalement: Warm bloed

Wie een oosterse voorouder heeft, wordt in de literatuur over voormalig Nederlands-Indië verondersteld warm bloed te hebben. In deze vergelijkende studie van Indische romans en verhalen wordt de representatie van Indo-Europeanen, nazaten uit gemengde relaties tussen oosterlingen en westerlingen, onder de loep genomen. Hoe worden Indo-Europeanen in literatuur uitgebeeld? Welke rol speelt warm bloed hierin […]

Signalement: Historische Fonologie van het Nederlands

Sinds zijn eerste uitgave van 1986 is het boek Historische Fonologie van het Nederlands het referentiewerk bij uitstek voor klankveranderingen in onze taal. Ingedeeld in hoofdstukken volgens taalstadia – Indo-Europees, Gemeengermaans, Westgermaans, Oudnederlands enzovoort – en duchtig geïllustreerd met schema’s en kaarten, bood het een helder overzicht van de foneemverschuivingen die het Nederlands gevormd hebben. […]